Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Mann på krykker

Ervervsmessig uførhet

Forfatter: codexblogg februar 26, 2018

Ervervsmessig uførhet er medisinsk betinget svikt i evnen til å greie inntektsgivende arbeid. Begrepet er sentralt i vurderingen av ulike typer trygdeytelser, og når det gjelder rett til skadeserstatning for inntektstap fra ansvarlig skadevolder. Ved ervervsmessig uførhet vil man ha…
Les mer

To biler som har kollidert

Erstatning i forbindelse med bilulykke

Forfatter: codexblogg juli 3, 2017

I Norge er alle biler, motorsykler, busser ol., lovpålagt å tegne ansvarsforsikring. Blir man skadet ved en bilulykke har man rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til den ansvarlige bilen. Dersom bilen som var ansvarlig for ulykken ikke har tegnet lovpålagt…
Les mer

Ødelagt bil og varselstrekant

Erstatning i forbindelse med trafikkulykke

Forfatter: codexblogg

Hvis du har vært utsatt for en trafikkulykke og påført en personskade kan du ha krav på personskadeerstatning. Det inntreffer dessverre alvorlige trafikkulykker fra tid til annen, som kan få store konsekvenser for de involverte. Erstatning og trafikkulykke står derfor…
Les mer

Har du spørsmål om skadeerstatningsloven § 5-1

Har du spørsmål om skadeerstatningsloven § 5-1

Forfatter: codexblogg

Har forsikringsselskapet anført medvirkning til skaden? Erstatningsansvaret kan begrenses i de tilfeller der skadelidte ved egen skyld har bidratt til å fremkalle skaden. Man taler da om skadelidtes medvirkning. Ring oss gjerne på 02469 for å diskutere din sak. Den…
Les mer

mann som sitter ved siden av en vraket bil

Personskade som følge av bilulykke

Forfatter: codexblogg juni 8, 2017

Dersom du skulle være så uheldig og skade deg etter en bilulykke kan du ha krav på erstatning. Det er viktig å være klar over at rettighetene ikke bare gjelder ved kollisjon mellom to biler, men også ved for eksempel…
Les mer

En mann og en dame i dress

Advokat ved personskade

Forfatter: codexblogg

Hvis du har havnet i en ulykke og skal kreve erstatning for personskade, kan det være smart å ta kontakt med en advokat som har erfaring fra personskadesaker. Advokat – Personskade er to ord som ofte står sammen nettopp fordi…
Les mer

Bil og varaseltrekant

Advokat ved trafikkskade

Forfatter: codexblogg

Blir man utsatt for en trafikkulykke kan livet bli endret. De fysiske og psykiske skadefølgene kan bli betydelige og medføre sykehusopphold, langvarig behandling og bortfall av arbeidsinntekt. For skadelidte kan det være vanskelig å skulle håndtere sin personskadesak. Bileiere er…
Les mer

Mann som skriver på laptop

Personskadeerstatning, trenger jeg advokat?

Forfatter: codexblogg mai 10, 2017

En personskadeerstatning – advokat kan bistå deg med å oppnå erstatning fra den ansvarlige i din personskadesak. Det kan være vanskelig å kjenne til alle rettighetene sine, overholde frister og behandle hele personskadesaken selv – da kan det være til…
Les mer

Mann som skriver på et dokument

Rettshjelpforsikring? Hva er det?

Forfatter: codexblogg

I personskadesaker er det som regel en ansvarsforsikring som dekker rimelig og nødvendige utgifter til advokat mens saken er under behandling. I dag har også de fleste en forsikring som kan gi rett på erstatning for deler av advokatutgiftene som…
Les mer

Mann på sykkel som er påkjørt av en bil

Trafikkskadeerstatning

Forfatter: codexblogg

Dersom du er utsatt for en trafikkulykke kan du ha krav på trafikkskadeerstatning. Denne artikkelen redegjør for hvilke vilkår som må være oppfylt for å oppnå trafikkskadeerstatning mv.   Bilansvarsloven Oppgjør av trafikkskadeerstatning reguleres av bilansvarsloven. Lovens paragraf-1lyder: «..lova gjeld…
Les mer