Siste innlegg

Mann på krykker

Ervervsmessig uførhet

Ervervsmessig uførhet er medisinsk betinget svikt i evnen til å greie inntektsgivende arbeid. Begrepet er sentralt i vurderingen av ulike typer trygdeytelser, og når det gjelder rett til skadeserstatning for inntektstap fra ansvarlig skadevolder. Ved ervervsmessig uførhet vil man ha…
Les mer

Personskade

Bil og varaseltrekant

Advokat ved trafikkskade

Blir man utsatt for en trafikkulykke kan livet bli endret. De fysiske og psykiske skadefølgene kan bli betydelige og medføre sykehusopphold, langvarig behandling og bortfall av arbeidsinntekt. For skadelidte kan det være vanskelig å skulle håndtere sin personskadesak. Bileiere er…
Les mer

Personskade

Mann på sykkel som er påkjørt av en bil

Trafikkskadeerstatning

Dersom du er utsatt for en trafikkulykke kan du ha krav på trafikkskadeerstatning. Denne artikkelen redegjør for hvilke vilkår som må være oppfylt for å oppnå trafikkskadeerstatning mv.   Bilansvarsloven Oppgjør av trafikkskadeerstatning reguleres av bilansvarsloven. Lovens paragraf-1lyder: «..lova gjeld…
Les mer

Personskade