Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

borettslagslova

Burettslagslova

Forfatter: codexblogg april 10, 2014

I 2003 ble det vedtatt ny lov om borettslag. De nye reglene gir større rettigheter for andelseierne. Andelseiernes bruk av boenhet reguleres nå gjennom burettslagslova, og ikke gjennom husleiekontrakt. Når du eier en andel innebærer det at du har bruksrett til…
Les mer

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt bolig

Forfatter: codexblogg april 7, 2014

Ved akseptert bud er det inngått bindende avtale om salg og kjøp av eiendom. Det anbefales at man oppretter skriftlig kjøpekontrakt mellom selger og kjøper som regulerer en del forhold av betydning for partene, og som ivaretar begge parters interesser….
Les mer

Trafikkskade

Erstatning ved trafikkulykke eller yrkesskade

Forfatter: codexblogg mars 10, 2014

Hvis du har fått en personskade etter eksempelvis en trafikkulykke eller en arbeidsulykke, kan du ha krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for ulykken. En erstatning kan være betydelig, særlig hvis trafikkskaden eller yrkesskaden har gitt deg…
Les mer

Selge bolig privat

Forfatter: codexblogg mars 6, 2014

De fleste boligeiere gjennomfører salg av bolig kun noen få ganger i løpet av et liv. For mange er dette ukjent terreng, og boligeiere støtter seg til fagpersoner innenfor bransjen. Det kan imidlertid være mye penger å spare ved å…
Les mer

Selge bolig selv

Selge bolig selv

Forfatter: codexblogg februar 21, 2014

Har du allerede funnet kjøper? Ønsker du å selge bolig selv uten bruk av megler? Eller ønsker du kanskje bistand til deler av prosessen ved salg av bolig? Vi gir deg en kort oversikt over viktige ting å huske på…
Les mer

Dekning av advokatutgifter

Forfatter: codexblogg februar 20, 2014

Visste du at du kan få dekket advokatutgifter gjennom skadeforsikringen din? Dersom du har behov for advokatbistand i forbindelse med en tvist knyttet til en forsikret eiendel, kan du aktivisere rettshjelpsdekningen som ligger i eiendelens skadeforsikringen, for eksempel i din hus-…
Les mer

Slik reklamerer du på mangler ved boligkjøp

Forfatter: codexblogg

  Dersom du oppdager et mangelfullt forhold ved boligen du har kjøpt, stilles det krav til innholdet i den reklamasjonen du må sende til selger. 1. Skriftlig nøytral reklamasjon Reklamasjonen ved boligkjøp bør alltid være skriftlig og i første omgang holder…
Les mer

Du har ikke 5 års reklamasjonsfrist ved kjøp av fast eiendom

Forfatter: codexblogg

En vanlig misforståelse blant boligkjøpere er at man har 5 år på seg til å reklamere over en mangel ved en fast eiendom. Dette er bare delvis riktig. Selv om det er riktig at reklamasjonsperioden kan være inntil 5 år, er…
Les mer