Siste innlegg

Eldre dame som ser trist ut.

Testament og arv

Dersom man verken etterlater seg livsarvinger (barn eller barnebarn) eller ektefelle, kan man testamentere bort hele formuen sin til den eller de man ønsker. For den som har ektefelle eller livsarvinger, oppstiller imidlertid loven begrensninger for hvor mye man kan…
Les mer

Familierett

Arv

Arveoppgjør

Når verdiene etter en avdød person skal fordeles videre til neste ledd får vi et arveoppgjør, også kalt dødsboskifte. Dødsboet består av avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser. Er det bare én arving, går dødsboet inn i arvingens formue, og…
Les mer

Familierett

Skilsmisseoppgjør

Skilsmisseoppgjør – Praktisk informasjon

Når det oppstår samlivsbrudd mellom ektefeller er hovedregelen etter ekteskapsloven (§ 58 første ledd) at ektefellenes samlede formuer er felleseie og skal likedeles, dersom ikke er avtalt helt eller delvis særeie ved. Ektefeller kan likevel holde felleseiemidler utenfor delingen dersom felleseiemidlene var…
Les mer

Familierett

Boligsalg visning

Boligsalg

Kjøp og salg av bolig er for de fleste av oss den største handelen vi foretar oss. Det dreier seg om store beløp som skal overføres fra kjøper til selger. Både selger og kjøper er opptatt av at oppgjør ved boligsalg…
Les mer

Eiendomsrett

Usaklig oppsigelse

Usaklig oppsigelse

Mens en arbeidstaker selv kan si opp jobben uten videre, kan ikke arbeidsgiver gå til oppsigelse av arbeidstakeren uten at den er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Hva som er saklig grunn må vurderes konkret i hvert enkelt…
Les mer

Arbeidsrett

oppsigelse

Oppsigelse

I de tilfeller der det ikke foreligger et tidsbestemt arbeidsforhold, vil arbeidsforholdet normalt opphøre ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker går til oppsigelse av arbeidsforholdet. Oppsigelse fra arbeidstakers side En arbeidstaker kan meddele både muntlig og skriftlig oppsigelse, men det…
Les mer

Arbeidsrett

arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett

Partenes gjensidige rettigheter og plikter utledes av en arbeidsavtale. Men denne kan ikke leses isolert; arbeidsavtalens innhold må være innenfor de rammer som strekkes opp av arbeidsmiljølov, ferielov, enkelte andre lover og tariffavtaler. Dette «rettskildebildet» er likevel ikke helt uttømmende. Der…
Les mer

Arbeidsrett

håndverker

Forsinkelse fra håndverkeren

Lov om håndverkertjenester beskytter forbrukernes rettigheter overfor arbeider som utføres av håndverkere. Dersom håndverkeren ikke blir ferdig så raskt som avtalt, er imidlertid forbrukerens rettigheter svært begrenset fordi det bare er økonomisk tap forbrukeren kan kreve erstatning for. Når håndverkeren…
Les mer

Eiendomsrett