Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Samboerskap

Samboerskap

Forfatter: codexblogg oktober 24, 2014

To personer som lever sammen i et kjæresteforhold uten å være gift omtales som samboere. Et samboerskap oppstår når paret flytter sammen, men det er ingen formaliteter knyttet til verken stiftelsen eller opphør av samboerskap. Skriv samboeravtale Et samboerskap endrer…
Les mer

Yrkesskade på seminar

Når yrkesskaden skjer på kurs eller seminar

Forfatter: codexblogg oktober 14, 2014

I Norge er alle arbeidsgivere pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Blir man påført en personskade under arbeid er man således dekket under en yrkesskadeforsikring, som blant annet vil erstatte økonomisk tap. Skader man seg på arbeid, i…
Les mer

Nedbemanning

Nedbemanning

Forfatter: codexblogg oktober 1, 2014

For en virksomhet som går dårlig kan det være helt nødvendig å foreta en nedbemanning. En nedbemanning betyr at bedriften kutter antall årsverk og virksomheten reduserer dermed sine lønnskostnader. Permittering – midlertidig besparelser En bedrift som permitterer sine ansatte vil…
Les mer

Avskjed

Avskjed

Forfatter: codexblogg

I tilfeller hvor en ansatt har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, vil arbeidsgiver kunne meddele avskjed istedenfor oppsigelse. En avskjed innebærer at arbeidsforholdet bringes til opphør med umiddelbar virkning, og arbeidstakers rett til…
Les mer

Trafikkulykke erstatning

Erstatning etter trafikkulykke – Hva kan du få erstatning for?

Forfatter: codexblogg september 8, 2014

Alle personskadesaker som følge av trafikkulykker, og erstatningsutmåling i den forbindelse, må håndteres og vurderes individuelt for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingene knyttet til erstatning ved trafikkskade kan være både omfattende og komplekse, og det kan…
Les mer

Muggsopp

Fuktskader og muggsopp i hus

Forfatter: codexblogg august 27, 2014

Skader som oppstår som følge av lekkasjer, kondens eller sviktende/mangelfull drenering på fast eiendom, klassifiseres gjerne som fuktskader. I det norske rettssystemet utgjør muggsopp og fuktskader en av de vanligste formene for feil og mangler ved kjøp og salg av bolig….
Les mer

Drenering

Drenering – Vanlig årsak til fuktskader

Forfatter: codexblogg august 21, 2014

God drenering er viktig for å hindre fuktskader i bolig, spesielt i kjeller og øvrige bygningsdeler ved bakken. Fungerer dreneringen som den skal, bidrar det til å forhindre fuktskader og råteskader i boligen. Problemer med drenering utgjør derimot en av de vanligste og dyreste formene…
Les mer

Skadedyr

Skadedyr hjemme eller på hytta?

Forfatter: codexblogg

I norske boliger og hytter er maur, mus, rotter, husbukk, borebiller og veggdyr eksempler på skadedyr som er utbredt. Tilstedeværelse av skadedyr utgjør en økende form for feil og mangler ved kjøp og salg av bolig. Hvis problemet ikke angripes vil…
Les mer

Nakkesleng / whiplash

Whiplash – og nakkeslengskade – verdt å vite om uhellet er ute

Forfatter: codexblogg juli 3, 2014

Nakkeslengskade eller whiplash er en type skade i nakken som kan oppstå når hodet beveger seg raskt forover for deretter bakover. Dette forekommer ofte når man blir påkjørt bakfra i bil. Men slik skade kan også forekomme ved sidekollisjoner. I tillegg…
Les mer

Oppsigelse

Arbeidsgivers sjekkliste ved omorganisering og nedbemanning

Forfatter: codexblogg juni 20, 2014

Står bedriften overfor omorganisering eller nedbemanning, kan det være greit å ha en sjekkliste for hånden for å sikre at prosessen går rett for seg. Hva må du tenke på ved omorganisering og nedbemanning Helt fra prosessens spede begynnelse er det viktig å…
Les mer