Siste innlegg

Nedbemanning

Nedbemanning

For en virksomhet som går dårlig kan det være helt nødvendig å foreta en nedbemanning. En nedbemanning betyr at bedriften kutter antall årsverk og virksomheten reduserer dermed sine lønnskostnader. Permittering – midlertidig besparelser En bedrift som permitterer sine ansatte vil…
Read more

Arbeidsrett

Avskjed

Avskjed

I tilfeller hvor en ansatt har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, vil arbeidsgiver kunne meddele avskjed istedenfor oppsigelse. En avskjed innebærer at arbeidsforholdet bringes til opphør med umiddelbar virkning, og arbeidstakers rett til…
Read more

Arbeidsrett