Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Graviditet og oppsigelse

Oppsigelse og graviditet

Forfatter: codexblogg oktober 31, 2014

I forbindelse med arbeidstakers graviditet, har ikke den gravide sikkerhet mot å bli meddelt oppsigelse. Det samme gjelder ved svangerskapspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og omsorgspermisjon. Dersom arbeidstaker likevel meddeles oppsigelse under graviditet eller de nevnte omstendigheter, har det likevel ofte formodningen for…
Les mer

voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning

Forfatter: codexblogg

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha krav på voldsoffererstatning fra gjerningspersonen. Dette gjelder også dersom du har status som etterlatt. I tilfeller hvor gjerningspersonen ikke har midler til å…
Les mer

Pasientskadeerstatning, sykehuskorridor

Pasientskadeerstatning

Forfatter: codexblogg

En skade etter feilbehandling f.eks. på sykehus kan få store konsekvenser. Det økonomiske tapet kan kreves dekket i form av pasientskadeerstatning. Pasientskadeerstatning er en offentlig ordning for behandlingsskader. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) behandler sakene og utbetaler erstatningen. NPE mottok i 2013…
Les mer

Pasientskade

Utsatt for en pasientskade? 

Forfatter: codexblogg

Dersom du har fått en skade som følge av svikt i behandlingen, undersøkelsen, diagnostiseringen eller oppfølgingen av deg, kan du ha krav på pasientskadeerstatning. Man kan også i svært få tilfeller få erstatning selv om det ikke foreligger en svikt. Skaden…
Les mer

Fuktskader og muggsopp

Feil og mangler ved bolig: muggsopp, fukt- og råteskader

Forfatter: codexblogg oktober 29, 2014

Fuktskader, muggsopp og råteskader er en av de vanligste former for feil og mangler som oppdages etter kjøp av bolig. Skadene dukker ofte opp som følge av manglende eller sviktende fuktsikring på våtrom. Skadene kan imidlertid også forårsakes av en…
Les mer

seksjonering av eiendom planer

Seksjonering

Forfatter: codexblogg oktober 28, 2014

Et eierseksjonssameie er en eiendomsform hvor den enkelte seksjonseier eier en ideell andel av eiendommens totale bygningsmasse, med en tilhørende eksklusiv bruksrett til en nærmere bestemt seksjon. Hver enkelt selveierenhet kalles en eierseksjon, eller mer vanlig, selveierleilighet, mens resten av…
Les mer

Selge bolig selv

Selge bolig privat uten megler

Forfatter: codexblogg oktober 27, 2014

Å selge bolig privat uten megler kan innebære en stor økonomisk besparelse. Mange tenker at det er mye å sette seg inn i, men hvis man velger å selge bolig selv får mange imidlertid en positiv opplevelse, og synes at de…
Les mer

yrkesskade

Trygdeytelser ved yrkesskade og yrkessykdom

Forfatter: codexblogg

Dersom en skade eller sykdom blir godkjent av NAV som yrkesskade eller likestilt yrkessykdom, gjelder folketrygdens særregler for yrkesskade i tillegg til folketrygdens «vanlige» regler. Når disse særregler om yrkesskade kommer til anvendelse i et yrkesskadetilfelle, gis det ved uførhet…
Les mer

Registrering av varemerke

Registrering av varemerke

Forfatter: codexblogg oktober 24, 2014

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer eller tjenester. Det kan for eksempel være firmaets logo, firmanavn eller produktnavn. Kjennetegnet representerer din identitet i markedet og skaper en positiv assosiasjon hos kunden, for eksempel om god kvalitet og…
Les mer

Oppsigelse i prøvetiden

Oppsigelse i prøvetiden

Forfatter: codexblogg

Som den store hovedregel skal ansettelser iht arbeidsmiljøloven være tidsubegrenset. Loven åpner imidlertid for at arbeidsgiver kan teste ut og vurdere arbeidstakeren i en periode på inntil 6 måneder – prøvetiden. For arbeidsgiver er det viktig å bruke denne tiden…
Les mer