Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

EU varemerke

EU-varemerke

Forfatter: codexblogg november 24, 2014

Et EU-varemerke er et varemerke som er beskyttet i alle land som er medlem i EU. Hvem kan søke og hvordan Søknaden om beskyttelse av varemerke i EU sendes til Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). Det anbefales…
Les mer

Misbruk av varemerker i internettannonser

Forfatter: codexblogg

Mange industri- og næringsbedrifter har ett eller flere produkter som er ledende i markedet. Disse produktene selges under bedriftens sterke merkevare. Desto mer suksessrik merkevaren er, desto større er sjansen for at konkurrentene vil prøve å utnytte goodwillen knyttet til den….
Les mer

Lønnstrekk, trekk i lønn

Trekk i lønn

Forfatter: codexblogg november 19, 2014

Lønnstrekk hos arbeidstaker kan bare gjøres i de tilfellene som er bestemt i arbeidsmiljøloven § 14-15. Heller ikke trekk i feriepenger kan gjøres i andre tilfeller enn disse. Unntak der lønn kan trekkes Det er tilsammen listet opp seks situasjoner som igjen…
Les mer

Selge hytte selv

Selge hytte selv

Forfatter: codexblogg november 18, 2014

Mange hytteeiere velger for tiden å selge hytte selv. Det har en stund vært fritt frem for alle å annonsere eiendom for salg på www.finn.no, noe som tidligere kun var forbeholdt eiendomsmeglere. Så lenge selger har de samme mulighetene til…
Les mer

Stor og uventet pasientskade

Erstatning for «særlig stor» eller «uventet pasientskade»

Forfatter: codexblogg

Erstatning som følge av en skade påført under behandling, undersøkelse eller diagnostisering, altså pasientskadeerstatning, betinger i utgangspunktet at det foreligger en «svikt ved ytelsen av helsehjelp», jf. lov om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven § 2a). Man kan også i svært…
Les mer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse

Forfatter: codexblogg november 17, 2014

Midlertidig ansettelse er en fellesbetegnelse for arbeidsforhold med begrenset varighet. Typiske eksempler kan være; vikariat for annen arbeidstaker i sykdom eller permisjon, ringe- eller timeansatt, ansettelse i prosjektstilling, lederstilling på åremål eller sesongarbeid. Fast ansettelse er hovedregelen Lovens hovedregel er…
Les mer

Advokatutgifter ved pasientskade

Erstatning for advokatutgifter ved pasientskade

Forfatter: codexblogg

Hvis du har fått en skade som følge av feil- eller mangelfull behandling hos lege eller sykehus, kan du ha krav på erstatning for pasientskade. Ordningen med pasientskadeerstatning er regulert i en egen lov – lov om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven). Erstatningen…
Les mer

Mann som jobber i høyden. Har på seg verneutstyr og holder en hammer

Yrkesskade

Forfatter: codexblogg

Får du en yrkesskade kan du ha krav på erstatning. Alle arbeidsgivere i Norge har en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Etter loven skal denne yrkesskadeforsikringen dekke både skader og sykdommer som arbeidstakeren påføres i arbeid på…
Les mer

Innarbeiding av varemerke

Innarbeidede varemerker

Forfatter: codexblogg november 3, 2014

Det er mulig å få vern for et varemerke på to måter, enten gjennom en registrering hos Patentstyret eller ved såkalt innarbeidelse. Et varemerke som er godt kjent som noens særlige kjennetegn for de varer eller tjenester merket brukes for, vil…
Les mer

Uskiftet bo, far og sønn holder hender

Uskiftet bo

Forfatter: codexblogg

Når den ene personen i et samliv går bort, oppstår spørsmålet om hva som skal skje med den avdødes verdier. Det vil kunne være flere personer som har krav på arv etter den avdøde, eksempelvis den avdødes livsarvinger, dvs. vedkommende…
Les mer