Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Mann som skriver på et dokument

Yrkesskade melding

Forfatter: codexblogg mai 4, 2018

Hvis du blir utsatt for en yrkesskade, er det viktig at du sørger for at både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap får melding om yrkesskaden innen de fastsatte frister. Dette har avgjørende betydning for din rett til ytelser fra NAV og…
Les mer

Mann som leser dokumenter

Arv og forsikring

Forfatter: codexblogg mai 2, 2018

Hvis skadelidte som har et erstatningskrav mot et forsikringsselskap dør mens erstatningssaken pågår, blir det ofte spørsmål om noen arver erstatningskravet. Hvis man for eksempel har blitt skadet i en bilulykke eller arbeidsulykke, kan man ha krav på personskadeerstatning fra…
Les mer

Kvinne som skriver på laptop

Kontakt våre advokater

Forfatter: codexblogg april 24, 2018

Ring oss i dag på (+47) 22 93 38 50 eller send oss en mail på advokat@codex.no. Codex Advokat er en landsdekkende og internasjonal leverandør av juridiske tjenester innenfor corporate og privat område.

Kalkulator og penger

Etteroppgjør

Forfatter: codexblogg april 20, 2018

Er man påført personskade ved en yrkesskade vil man ha krav på et erstatningsoppgjør.  Erstatningsoppgjøret finner sted når saken er tilstrekkelig avklart. Utgangspunktet er at et erstatningsoppgjør er endelig og bindende for partene.  Men selv om erstatningsoppgjør er utbetalt og…
Les mer

Yrkesskade på sokkelen

Arbeidsulykke på sokkelen

Forfatter: codexblogg

En arbeidsulykke på sokkelen kan ha store konsekvenser – både helsemessig og økonomisk. I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette gjelder også dersom du blir utsatt for en arbeidsulykke på sokkelen. Dette innlegget omhandler…
Les mer

Kvinne som ser på to biler som har kollidert

Påkjørsel bakfra

Forfatter: codexblogg april 18, 2018

Hvis du blir påkjørt bakfra kan dette føre til skade på deg selv. Hva kan du ha krav på av erstatning? Hvordan skal du gå frem for å ivareta ditt erstatningskrav? Vi gir deg en kortfattet og enkel gjennomgang! Vanlige…
Les mer

bilde av oljeplatform

Yrkesskade i Nordsjøen

Forfatter: codexblogg april 17, 2018

Arbeidet på plattformer, flytende som faste, ulike typer skip og helikoptertransport kan med rette oppfattes som trygt. Men regelmessig inntreffer ulykker også i Nordsjøen, og det viser seg dessverre at skadepotensialet er stort. Med jevne mellomrom står det i avisen…
Les mer

Buss

Bussulykke – Erstatning

Forfatter: codexblogg mars 2, 2018

Blir man påført en personskade ved en bussulykke så kan man oppleve at livet blir endret. Personskaden kan medføre lengre sykehusopphold, rehabilitering og tapt ervervsevne. Da er det godt å vite at alle busser i Norge er lovpålagt å ha…
Les mer

Kvinne som sitter foran to biler som har kollidert

Erstatning ved trafikkulykke

Forfatter: codexblogg februar 27, 2018

Dersom du blir utsatt for en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. En trafikkulykke kan føre til store skader, både på ting og mennesker. Denne artikkelen tar for seg personskade.Det er viktig å vite hva du kan få erstattet,…
Les mer

Bil og varaseltrekant

Bilansvarsloven

Forfatter: codexblogg

Bilansvarsloven inneholder erstatningsregler for personskade og tingsskade som er påført av motorvogner, samt regler om forsikring mot slik skade. Bilansvarsloven er delt i 5 kapitler. Kapittel 1 regulerer hva loven gjelder og ikke gjelder. Kapittel 2 inneholder erstatningsregler om hva…
Les mer