Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Yrkesskader i forsvaret

Forfatter: codexblogg juni 4, 2018

 Erstatnings/forsikringsordninger som et etablert for å gi vernepliktige soldater et erstatningsrettslig vern i tiden man avtjener førstegangstjenesten. Selv om vernepliktige ikke er ansatt i Forsvaret eller mottar ordinær lønn, så defineres vernepliktige i yrkesskadeforsikringsloven som arbeidstakere. Yrkesskadeforsikringsloven gir den vernepliktige…
Les mer

Gutt med arm i gips

Skadeerstatning

Forfatter: codexblogg

Har du blitt utsatt for en personskade, og er usikker på hvordan du skal gå frem for å få skadeerstatning? Hvem skal du kontakte, og hvor mye skadeerstatning kan du ha krav på? Skadeerstatning – hvordan gå frem? Dersom du…
Les mer

Mann med verneutstyr og refleksvest

Hvordan søke yrkesskadeerstatning

Forfatter: codexblogg

Hvis du blir utsatt for en yrkesskade kan du ha krav på erstatning både fra NAV og fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. For å kunne få erstatning, må du aller først søke om det. Det er derfor viktig at du vet hvordan…
Les mer

Ødelagt bil og varselstrekant

BAL § 5

Forfatter: codexblogg

Har du vært utsatt for en ulykke i forbindelse med bruk av motorkjøretøy, men er usikker på om skaden omfattes av bilansvaret? Det kan i noen tilfeller være vanskelig å vite hvorvidt man er dekket under bilansvaret eller ikke. Utgangspunktet…
Les mer

Loss of License sjøfolk

Forfatter: codexblogg

I noen yrker kreves det gyldig helseattest eller helseerklæring for å kunne være i arbeid. Dette gjelder blant annet sjøfolk og piloter. Helseattesten skal sørge for at vedkommende er helsemessig skikket til arbeidet og til å ivareta sikkerheten hvis det…
Les mer

Skadet dame sammen med legen sin

Yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade

Forfatter: codexblogg

Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hending som man har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en…
Les mer

Mann som noterer med dokumenter på pulten

Yrkesskade advokat Oslo

Forfatter: codexblogg mai 28, 2018

I alle typer av arbeidsforhold er arbeidstakere utsatt for risiko – i større eller mindre grad. En yrkesskadeulykke vil si at noe plutselig og uventet inntrer. Plager som oppstår etter langvarige belastninger kan derfor ikke anses som en yrkesskadeulykke. En…
Les mer

Lege som peker på en modell av en ryggrad

Loss of license Nordsjøen

Forfatter: codexblogg mai 4, 2018

Loss of license forsikring / lisensforsikring Loss of license forsikring, eller lisensforsikring som det heter på norsk, er en forsikring knyttet til forskjellige yrker hvor det kreves helseattest for å ha anledning til å utøve det aktuelle yrket. Typiske yrker…
Les mer

Penger og kalkulator

Loss of License beløp

Forfatter: codexblogg

Skal du søke om å få utbetaling under loss of license forsikringen, og er usikker på om du har krav på erstatning, og eventuelt hvilket beløp? Ring oss gjerne på tlf. 22 93 38 50 for en uforpliktende samtale rundt din…
Les mer

Person som skriver som ser på kalkulator

Invaliditetstabell – Menerstatning

Forfatter: codexblogg

Hvis du har blitt påført en varig skade etter for eksempel en bilulykke, arbeidsulykke, voldshendelse, pasientskadesak eller lignende, kan du ha krav på menerstatning. I slike saker benyttes en invaliditetstabell for å vurdere omfanget av skaden du er påført. Omfanget…
Les mer