Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Om Codex Advokat

Del oss

Codex Advokat Oslo AS er et mellomstort advokatfirma med over 80 ansatte. Vi er i stadig vekst, og bistår små, mellomstore og store bedrifter, privatpersoner, organisasjoner og foreninger over hele Norge og i utlandet. Vi prosederer jevnlig saker for domstolene og besitter en omfattende prosedyreerfaring. Vi legger stor vekt på høy faglig kompetanse og hurtig levering av våre tjenester. Alle våre oppdrag styres av en advokat eller partner som er ansvarlig for det arbeidet som utføres.

Ring oss i dag på +47 22 93 38 50 eller kontakt oss på ADVOKAT@CODEX.NO

 

Vi har spesialiserte avdelinger med spisskompetanse innenfor:

Selskapsrett og transaksjoner

Innenfor selskapsrett og transaksjoner, bistår vi med utarbeidelse av aksjonæravtaler, fusjoner og fisjoner, emisjoner, insolvens og restrukturering, pengekrav, due dilligence, stiftelse av aksjeselskap og andre selskaper mv.

Skatt og avgift

Vår skatte- og avgiftsavdeling yter bistand med selvangivelser for selskaper og privatpersoner, bokettersyn, frivillig retting og merverdiavgift.

Arbeidsrett

Arbeidsrettsavdelingen bistår med arbeidskontrakter, arbeidsgivers styringsrett, omorganiseringer, advarsel, oppsigelse og avskjed, permitteringer og prøvetid.

Eiendom, bygg- og entreprise

Avdelingene for eiendom og entreprise arbeider med feil og mangler ved boliger og fritidseiendommer, plan- og bygningsrett, seksjonering, sameierett, borettslagsrett, ekspropriasjon, entreprise, oppføring av nye boliger, næringseiendom, tomtefeste og skatterettslige problemstillinger knyttet til fast eiendom. I tillegg har vi en egen oppgjørsavdeling som bistår med eiedomsoppgjør for deg som vil selge din bolig selv, samt med tvangssalg.

Kontraktsrett

Vi bistår med utarbeidelsen av alle typer kontrakter og avtaler, både for næringsvirksomheter og privatpersoner.

Personskade- og erstatningsrett

Vår avdeling for personskade og erstatningsrett er blant de største i Norge, og bistår med pasientskader, trafikkskader, voldsofferstatning, yrkesskader og trygderett.

Teknologi, IPR og media

Innenfor teknologi, IPR og media, bistår vi med varemerkerett, design, domenenavn, escrow, franchise avtaler, due dilligence, IT-kontrakter og lisensavtaler.

Familie-, arve og skifterett

Avdelingen for familie- arve og skifterett yter bistand med arveoppgjør, formuesforhold mellom ektefeller, skilsmisse og skifteoppgjør, ektepakt, samboeravtale, testament og barnefordeling.