Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Mann med verneutstyr og refleksvest

Hvordan søke yrkesskadeerstatning

Forfatter: codexblogg juni 4, 2018

Hvis du blir utsatt for en yrkesskade kan du ha krav på erstatning både fra NAV og fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. For å kunne få erstatning, må du aller først søke om det. Det er derfor viktig at du vet hvordan…
Les mer

Bunke med dokumenter

Melding av yrkesskade

Forfatter: codexblogg januar 25, 2017

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke kan det være vanskelig å finne ut av hvilke tiltak du må foreta deg for å oppnå rettmessig erstatning. Det kan også ofte være vanskelig å få oversikt over hvilke rettigheter du har…
Les mer

Mann med verneutstyr og refleksvest

Maskinulykke som yrkesskade

Forfatter: codexblogg

Maskinulykker som yrkesskade kan være svært alvorlig. Mange arbeider til daglig med store maskiner og tungt utstyr. Hvis man er uoppmerksom et øyeblikk, eller rett og slett uheldig, kan det inntreffe en arbeidsulykke som fører til yrkesskade. Hva bør du…
Les mer

Mann som viser kvinne en modell av ryggmarg

Ryggmargsskade – erstatning

Forfatter: codexblogg juni 7, 2016

I en ulykke kan det oppstå svært alvorlige skader, for eksempel ryggmargsskader. En ryggmargsskade vil som regel medføre store forandringer både fysisk og psykisk, og vil ofte gi deg et stort økonomisk tap. Det er derfor viktig at du som…
Les mer

Overtid

Regler for overtidsarbeid

Forfatter: codexblogg september 2, 2015

Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid, vil være overtidsarbeid. I henhold til arbeidsmiljøloven er overtid kun tillatt dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Dette medfører at arbeidsgiver ikke kan benytte seg av overtidsarbeid som…
Les mer

kan jeg trekke tilbake oppsigelsen

Kan arbeidstaker trekke oppsigelsen tilbake?

Forfatter: codexblogg august 17, 2015

En arbeidstaker som sier opp jobben blir i utgangspunktet bundet av oppsigelsen. Arbeidsforholdet avsluttes og arbeidsgiveren er fri for sine forpliktelser overfor arbeidstakeren etter oppsigelsestidens utløp. Etter arbeidsmiljøloven § 15-4 skal en oppsigelse være skriftlig enten det er arbeidsgiver eller…
Les mer

domenenavn og registrering av domene

Ulovlig bruk av domenenavn

Forfatter: codexblogg juni 26, 2015

Registrering av domene .no-domener registreres hos Norid. Registrering foretas av Norid, men søknad om registrering av domene må skje gjennom en registrar, som så sender søknaden til Norid. Det finnes et stort antall registrarer i Norge som er behjelpelig med…
Les mer

Tredjemannstap og fødselsskade

Tredjemannstap og fødselsskade

Forfatter: codexblogg mars 24, 2015

Borgarting lagmannsrett avsa en dom i august 2014 som omhandlet spørsmålet om rett til dekning av inntektstap for foreldre til barn med fødselsskade (tredjemannstap). Dommen er publisert i LB-2013-135450. Personskadeadvokaters kommentarer: Barnet var fullstendig pleietrengende 24 timer i døgnet etter…
Les mer