Selskapsrett

En som holder opp håndflaten i en stopp-bevegelse

Illojalitet hos arbeidstaker

Som arbeidstaker har man en lojalitetsplikt overfor sin arbeidsgiver. En arbeidstaker plikter å være lojal mot sin arbeidsgiver ved å ta hensyn til arbeidsgivers interesser. Illojalitet hos arbeidstakeren kan eksempelvis være at man fremmer egne interesser til skade for arbeidsgiver,…
Les mer

Selskapsrett

Noen som skriver på et ark og har en kalkulator

Omdanning

Mange virksomheter opplever før eller senere at det er behov for større eller mindre omorganiseringer, for å kunne sikre at de har riktig organisasjon for å kunne leverer til sine varer og tjenester til riktig pris og oppnå fortsatt vekst….
Les mer

Selskapsrett