Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

En som holder opp håndflaten i en stopp-bevegelse

Illojalitet hos arbeidstaker

Forfatter: codexblogg august 12, 2015

Som arbeidstaker har man en lojalitetsplikt overfor sin arbeidsgiver. En arbeidstaker plikter å være lojal mot sin arbeidsgiver ved å ta hensyn til arbeidsgivers interesser. Illojalitet hos arbeidstakeren kan eksempelvis være at man fremmer egne interesser til skade for arbeidsgiver,…
Les mer

Skatteamnesti og frivillig retting

Frivillig retting – skatteamnesti

Forfatter: codexblogg februar 9, 2015

Mange nordmenn har formue og inntekter i utlandet som ikke er oppgitt til beskatning. Dette oppleves av mange som en belastning, og etterhvert som tiden går øker risikoen for at skattemyndighetene får kjennskap til disse skjulte midlene i utlandet. Tilleggsskatt…
Les mer

Skatt i utlandet

Utenlandsbeskatning – person

Forfatter: codexblogg januar 26, 2015

Personer som arbeider i utlandet, opplever at det å forholde seg til regler og å etterleve disse i rett tid, er krevende. Ofte må man i utgangspunktet betale skatt både i utlandet og i Norge. Sørg for at du rapporterer…
Les mer

Noen som skriver på et ark og har en kalkulator

Omdanning

Forfatter: codexblogg

Mange virksomheter opplever før eller senere at det er behov for større eller mindre omorganiseringer, for å kunne sikre at de har riktig organisasjon for å kunne leverer til sine varer og tjenester til riktig pris og oppnå fortsatt vekst….
Les mer

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva)

Forfatter: codexblogg januar 19, 2015

De fleste er klar over at 25 % av det de omsetter ikke deres egne penger, men penger de passer på for staten og må sørge for blir innbetalt hver annen måned. Men ofte kan det være vanskelig å avgjøre…
Les mer