Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Penger og kalkulator

Trenger du orientering om menerstatning?

Forfatter: codexblogg april 4, 2017

Ved yrkesskade og yrkessykdom kan skadelidte ha rett på menerstatning fra NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet. Menerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse. Erstatningen fastsettes utfra hvilke medisinsk invaliditet yrkesskaden eller yrkessykdommen gir skadelidte. I det videre gis det en orientering om menerstatning….
Les mer

Et barn som holder en voksen i hånden

Har du spørsmål om skadeserstatningsloven § 1-2?

Forfatter: codexblogg

Foreldre kan bli erstatningsansvarlig for skader som deres barn gjør. Det er to ulike ansvarsgrunnlag i skadeerstatningsloven § 1-2. Det ene ansvarsgrunnlaget er det objektive foreldreansvaret i skadeerstatningsloven § 1-2 nr. 2. Det andre ansvarsgrunnlaget er det skyldbaserte tilsynsansvaret i…
Les mer

Penger og kalkulator

Har du spørsmål om Skadeerstatningsloven § 3-1?

Forfatter: codexblogg

Hovedregelen for utmålingen ved personskade finnes i skadeserstatningsloven § 3-1, som sier at «erstatning for skade på person skal dekke lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden». Hovedprinsippet er at skadelidte…
Les mer

Ringperm med papir

Skal du søke om yrkesskadeerstatning fra NAV?

Forfatter: codexblogg

I dette innlegget forklarer vi hvordan du søker om yrkesskadeerstatning fra NAV. Først og fremst må du være påført en yrkesskade eller yrkessykdom. Hvis du har blitt skadet i en arbeidsulykke på jobben skal arbeidsgiveren din melde fra om dette…
Les mer

Kvinne som har vondt i skulderen

Har du spørsmål om yrkessykdom?

Forfatter: codexblogg

Sykdommer som skyldes arbeidet ditt kan gi rett til erstatning som en yrkessykdom. For eksempel kan utvikling av lungesykdommer som astma og Kols forårsaket av forhold på arbeidsplassen din. Det samme gjelder allergiske hudsykdommer, og eksem som yrkessykdom.  Hva er…
Les mer

Man som sitter ved siden av et bilvrak

Har du et erstatningskrav etter trafikkulykke?

Forfatter: codexblogg

Dersom du er utsatt for en trafikkulykke har du rettigheter etter bilansvarsloven. Erstatningskrav etter trafikkulykken rettes som hovedregel mot forsikringsselskapet. Bilansvarsloven Bilansvarsloven slår fast at kjøretøy plikter å ha ansvarsforsikring for person- og tingskader forårsaket av kjøretøyet. Som hovedregel er…
Les mer

Mann som ser på røntgenbilde med lege

Ulike typer yrkesskader

Forfatter: codexblogg mars 22, 2017

Ulike typer yrkesskader dekkes av yrkesskadeforsikringsloven. Ett viktig skille i loven er avgrensningen mellom yrkesskade og yrkessykdommer. Jeg vil i det følgende si noe generelt om yrkesskadedekning med hovedvekt på de forskjellige typer yrkesskader som finnes. Generelt om yrkesskader Begrepet…
Les mer

Mann i rullestol

Har du blitt arbeidsufør etter yrkesskade?

Forfatter: codexblogg

Arbeidsuførhet ved yrkesskade kan forekomme i forhold til enkelte yrker eller forhold til ethvert arbeid. Yrkesskadeforsikringsloven dekker inntektstap knyttet til arbeidsuførhet ved yrkesskade. Videre vil man ha bedre rettigheter ovenfor NAV ved søknad om uføretrygd som skyldes yrkesskade enn ved…
Les mer

Mann som holder seg på kneet

Idrettsskade som yrkesskade

Forfatter: codexblogg mars 17, 2017

Har du fått en idrettsskade på arbeid som profesjonell idrettsutøver, skal du i utgangspunktet stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Fra dette utgangspunktet gjelder det en del særlige retningslinjer for å anse idrettsskader hos profesjonelle idrettsutøvere som yrkesskade….
Les mer

To personer i dress

Benytt personskadeadvokat etter ulykker

Forfatter: codexblogg

Er du usikker på om du i det hele tatt har en sak? Er du i tvil om du har blitt tilbudt riktig erstatning? Ta kontakt med oss på tlf 02469. Den første telefonsamtalen med en av våre spesialiserte personskadeadvokater…
Les mer