Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Har du spørsmål om skadeerstatningsloven § 5-1

Har du spørsmål om skadeerstatningsloven § 5-1

Forfatter: codexblogg juli 3, 2017

Har forsikringsselskapet anført medvirkning til skaden? Erstatningsansvaret kan begrenses i de tilfeller der skadelidte ved egen skyld har bidratt til å fremkalle skaden. Man taler da om skadelidtes medvirkning. Ring oss gjerne på 02469 for å diskutere din sak. Den…
Les mer

mann som sitter ved siden av en vraket bil

Personskade som følge av bilulykke

Forfatter: codexblogg juni 8, 2017

Dersom du skulle være så uheldig og skade deg etter en bilulykke kan du ha krav på erstatning. Det er viktig å være klar over at rettighetene ikke bare gjelder ved kollisjon mellom to biler, men også ved for eksempel…
Les mer

En mann og en dame i dress

Advokat ved personskade

Forfatter: codexblogg

Hvis du har havnet i en ulykke og skal kreve erstatning for personskade, kan det være smart å ta kontakt med en advokat som har erfaring fra personskadesaker. Advokat – Personskade er to ord som ofte står sammen nettopp fordi…
Les mer

Bil og varaseltrekant

Advokat ved trafikkskade

Forfatter: codexblogg

Blir man utsatt for en trafikkulykke kan livet bli endret. De fysiske og psykiske skadefølgene kan bli betydelige og medføre sykehusopphold, langvarig behandling og bortfall av arbeidsinntekt. For skadelidte kan det være vanskelig å skulle håndtere sin personskadesak. Bileiere er…
Les mer

Mann som skriver på laptop

Personskadeerstatning, trenger jeg advokat?

Forfatter: codexblogg mai 10, 2017

En personskadeerstatning – advokat kan bistå deg med å oppnå erstatning fra den ansvarlige i din personskadesak. Det kan være vanskelig å kjenne til alle rettighetene sine, overholde frister og behandle hele personskadesaken selv – da kan det være til…
Les mer

Mann som skriver på et dokument

Rettshjelpforsikring? Hva er det?

Forfatter: codexblogg

I personskadesaker er det som regel en ansvarsforsikring som dekker rimelig og nødvendige utgifter til advokat mens saken er under behandling. I dag har også de fleste en forsikring som kan gi rett på erstatning for deler av advokatutgiftene som…
Les mer

Mann på sykkel som er påkjørt av en bil

Trafikkskadeerstatning

Forfatter: codexblogg

Dersom du er utsatt for en trafikkulykke kan du ha krav på trafikkskadeerstatning. Denne artikkelen redegjør for hvilke vilkår som må være oppfylt for å oppnå trafikkskadeerstatning mv.   Bilansvarsloven Oppgjør av trafikkskadeerstatning reguleres av bilansvarsloven. Lovens paragraf-1lyder: «..lova gjeld…
Les mer

Kalkulator og penger

Ménerstatning og hvordan man fastsetter den medisinske invaliditet

Forfatter: codexblogg april 18, 2017

Dersom du blir utsatt for en ulykke og får varige skader som følge av ulykken, er det viktig å få kartlagt omfanget av skadene. I mange tilfeller kan skaden utløse krav om ménerstatning, og det er derfor viktig å være…
Les mer

Arbeidere på en byggeplass

Har du spørsmål om yrkesskadeforsikringsloven?

Forfatter: codexblogg

Yrkesskadeforsikringsloven er en lovpålagt forsikringsordning alle norske arbeidsgivere plikter å tegne hvis man har ansatte. Ordningen administreres av forsikringsselskapene, som behandler og utbetaler erstatning. Rett til erstatning ved yrkesskade I likhet med pasientskadesaker og trafikkskader er yrkesskadeforsikringsloven er en lovpålagt…
Les mer

Skadet dame sammen med legen sin

Hvordan velge legespesialist i yrkesskadesaker?

Forfatter: codexblogg

For at forsikringsselskapet skal kunne ta stilling til sitt erstatningsansvar er det normalt behov for en spesialisterklæring. En spesialisterklæring har stor betydning i vurderingen av om skadelidte har rett på erstatning, og eventuelt hvor mye skadelidte har rett på i…
Les mer