Personskade

Kalkulator og penger

Etteroppgjør

Er man påført personskade ved en yrkesskade vil man ha krav på et erstatningsoppgjør.  Erstatningsoppgjøret finner sted når saken er tilstrekkelig avklart. Utgangspunktet er at et erstatningsoppgjør er endelig og bindende for partene.  Men selv om erstatningsoppgjør er utbetalt og…
Les mer

Personskade

Yrkesskade på sokkelen

Arbeidsulykke på sokkelen

En arbeidsulykke på sokkelen kan ha store konsekvenser – både helsemessig og økonomisk. I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette gjelder også dersom du blir utsatt for en arbeidsulykke på sokkelen. Dette innlegget omhandler…
Les mer

Personskade

Kvinne som ser på to biler som har kollidert

Påkjørsel bakfra

Hvis du blir påkjørt bakfra kan dette føre til skade på deg selv. Hva kan du ha krav på av erstatning? Hvordan skal du gå frem for å ivareta ditt erstatningskrav? Vi gir deg en kortfattet og enkel gjennomgang! Vanlige…
Les mer

Personskade

bilde av oljeplatform

Yrkesskade i Nordsjøen

Arbeidet på plattformer, flytende som faste, ulike typer skip og helikoptertransport kan med rette oppfattes som trygt. Men regelmessig inntreffer ulykker også i Nordsjøen, og det viser seg dessverre at skadepotensialet er stort. Med jevne mellomrom står det i avisen…
Les mer

Personskade

Buss

Bussulykke – Erstatning

Blir man påført en personskade ved en bussulykke så kan man oppleve at livet blir endret. Personskaden kan medføre lengre sykehusopphold, rehabilitering og tapt ervervsevne. Da er det godt å vite at alle busser i Norge er lovpålagt å ha…
Les mer

Personskade

Bil og varaseltrekant

Bilansvarsloven

Bilansvarsloven inneholder erstatningsregler for personskade og tingsskade som er påført av motorvogner, samt regler om forsikring mot slik skade. Bilansvarsloven er delt i 5 kapitler. Kapittel 1 regulerer hva loven gjelder og ikke gjelder. Kapittel 2 inneholder erstatningsregler om hva…
Les mer

Personskade

Mann på krykker

Ervervsmessig uførhet

Ervervsmessig uførhet er medisinsk betinget svikt i evnen til å greie inntektsgivende arbeid. Begrepet er sentralt i vurderingen av ulike typer trygdeytelser, og når det gjelder rett til skadeserstatning for inntektstap fra ansvarlig skadevolder. Ved ervervsmessig uførhet vil man ha…
Les mer

Personskade