Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Fronten av en bil som en knust

Etter en trafikkulykke – hva skal du tenke på?

Forfatter: codexblogg mai 13, 2014

Dersom du har vært uheldig og vært involvert i en trafikkulykke, er det viktig at du sørger for at du får sikret dine rettigheter. Erfaring viser at mange som har vært involvert i bilulykke, motorsykkelulykke, sykkelulykke mv., sjelden får dekket alt…
Les mer

Trafikkskade

Erstatning ved trafikkulykke eller yrkesskade

Forfatter: codexblogg mars 10, 2014

Hvis du har fått en personskade etter eksempelvis en trafikkulykke eller en arbeidsulykke, kan du ha krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig for ulykken. En erstatning kan være betydelig, særlig hvis trafikkskaden eller yrkesskaden har gitt deg…
Les mer