Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Fotgjenger og en bil

Menerstatning

Forfatter: codexblogg januar 9, 2015

Hovedregelen i norsk erstatningsrett er at bare de økonomiske følger av en personskade gir rett på erstatning. Fra denne hovedregelen er det to unntak, det er oppreisning og menerstatning. Menerstatning er erstatning for ikke økonomisk tap og omtales gjerne som…
Les mer

Nav og yrkesskade

Ytelser fra NAV ved yrkesskade

Forfatter: codexblogg

Krav om erstatning for yrkesskade følger to spor, hvor det ene omhandler forholdet til forsikringsselskapet og det andre forholdet til NAV. Erstatning for yrkesskade skal være et supplement til de offentlige ytelsene. Det er derfor viktig at man parallelt med…
Les mer

Whiplash og nakkesleng

Symptomer på whiplash

Forfatter: codexblogg

Whiplash, eller såkalt nakkesleng, er skademekanisme som kan føre til svært store plager. Whiplash inntreffer vanligvis ved at skadelidte blir utsatt for en ytre hendelse som fører til at hodet blir kastet bakover for så å bli kastet fremover. Dersom…
Les mer

Mann som står foran en bil og holder seg i nakken

Hva bør du gjøre ved en trafikkskade?

Forfatter: codexblogg januar 6, 2015

Dersom du blir påført en trafikkskade er det viktig å oppsøke lege så raskt som mulig etter trafikkulykken. Rettspraksis viser nemlig at det kan være helt avgjørende for å få erstatning for trafikkskade at du kan dokumentere plager fra de…
Les mer

Utløst airbag i en bil

Hva må til for å få trafikkskadeerstatning?

Forfatter: codexblogg

For å få erstatning for en trafikkskade må det være sammenheng mellom trafikkulykken og den skaden du søker erstatning for. Som hovedregel må du også være påført et økonomisk tap som skal erstattes, men også ikke-økonomiske tap kan erstattes i…
Les mer

Erstatning etter ttrafikkulykke sjokkskade

Erstatning for sjokkskade etter trafikkulykke

Forfatter: codexblogg desember 12, 2014

Dersom noen blir påført en trafikkskade kan det ofte også føre til at andre personer blir skadelidende på grunn av ulykken. Dersom tredjemann lider tap som følge av at den som er direkte involvert i ulykken blir skadet, omtales det…
Les mer

Kvinne som sitter foran to biler som har kollidert

Erstatning for tredjemannstap som følge av sjokkskade etter trafikkulykke

Forfatter: codexblogg

Tap som tredjemann blir påført som følge av at den direkte skadelidte ble skadet i trafikkulykken beskrives ofte som tredjemannstap. Hovedregelen er at det er den direkte skadelidte som har krav på erstatning. I noen tilfeller kan også andre skadelidende…
Les mer

forsørgertapserstatning

Erstatning for tap av forsørger

Forfatter: codexblogg desember 8, 2014

En persons død kan i tillegg til å være en vond ting, ha stor økonomisk betydning for nærstående. Ved bortgang av for eksempel mor, far, mann eller kone, vil det ofte føre til tap av forsørgelse, og utgifter for de…
Les mer

Biler i kø

Erstatningsposter ved personskade etter trafikkulykke

Forfatter: codexblogg desember 1, 2014

Har du vært utsatt for en trafikkulykke og fått en personskade? Her gjennomgår vi hva du kan få erstatning for dersom du har fått en personskade. Advokatbistand ved erstatningssaker Alle personskadesaker, og erstatningsutmåling i den forbindelse, må håndteres og vurderes individuelt…
Les mer

Stor og uventet pasientskade

Erstatning for «særlig stor» eller «uventet pasientskade»

Forfatter: codexblogg november 18, 2014

Erstatning som følge av en skade påført under behandling, undersøkelse eller diagnostisering, altså pasientskadeerstatning, betinger i utgangspunktet at det foreligger en «svikt ved ytelsen av helsehjelp», jf. lov om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven § 2a). Man kan også i svært…
Les mer