Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

fronten på en bil etter en kollisjon

Ukjent/uforsikret motorvogn

Forfatter: codexblogg juni 22, 2018

I Norge er det bilansvarsloven som regulerer erstatningsansvar etter en trafikkulykke. Erstatningskrav rettes til det forsikringsselskapet hvor den ansvarlige bilen hadde ansvarsforsikring, men hva skjer dersom man blir påkjørt av en motorvogn som ikke har tegnet lovpålagt ansvarsforsikring og man…
Les mer

streik mot endringer i arbeidsmiljøloven

Pasientskadeloven

Forfatter: codexblogg juni 18, 2018

Skjer det en feilbehandling på et sykehus, eller har en pasient blitt påført en skade som er særlig stor og uventet under behandling, kan pasientskadeloven gi rett til erstatning. Svikt i helsehjelp Pasientskadeloven gir deg som pasient rett til erstatning…
Les mer

Penger og kalkulator

Personskadeerstatning

Forfatter: codexblogg

Blir man utsatt for en personskade kan man oppleve at livet blir endret. De fysiske og psykiske skadefølgene kan bli store og medføre sykehusopphold, langvarig behandling og tap av arbeidsinntekt. Det kan være vanskelig å håndtere sin sak om personskadeerstatning…
Les mer

Bunke med dokumenter

Yrkesskadeforsikringsforeningen

Forfatter: codexblogg

Dersom du er blitt påført en yrkessykdom eller vært utsatt for en yrkesskade, og din arbeidsgiver ikke har lovpålagt yrkesskadeforsikring, kan du søke hjelp hos Yrkesskadeforsikringsforeningen, også kalt YFF. Alle forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring i Norge plikter å være medlem av…
Les mer

Mann som balanserer flytteesker

Begrep – Tuen som velter lasset

Forfatter: codexblogg

Begrepet «tuen som velter lasset» anvendes ofte ved vurdering av vilkåret om årsakssammenheng mellom en ulykke og personskade. Vilkåret om årsakssammenheng er et av tre hovedvilkår som må være oppfylt for å kreve personskadeerstatning. Det første vilkåret er ansvarsgrunnlag, og…
Les mer

Arbeidere på en byggeplass

Rettigheter ved yrkesskade

Forfatter: codexblogg

Med yrkesskade menes en personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet (skadelidte) er yrkesskadedekket. Med arbeidsulykke menes en plutselig eller uventet ytre hendelse som har skjedd i arbeid. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset…
Les mer

ben som er gipset

Menerstatning ved yrkesskade

Forfatter: codexblogg juni 12, 2018

Dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade kan du ha rett på menerstatning, som er en erstatning for et ikke-økonomisk tap. Menerstatningen skal kompensere for tapt livsutfoldelse. For å ha krav på menerstatning må tre vilkår være oppfylt: Skaden…
Les mer

Bilde av permer med dokumenter

Forskrift om menerstatning ved yrkesskade

Forfatter: codexblogg juni 8, 2018

Dersom du er utsatt for en yrkesskade, kan du ha krav på menerstatning. Dette er en erstatning som skal kompensere for nedsatt livskvalitet og vurderes objektivt ut i fra hvilken skade du har fått. Men hvordan fastsettes størrelsen på menerstatning,…
Les mer

Arbeidere på en byggeplass

Vanligste yrkesskade

Forfatter: codexblogg

Statens arbeidsmiljøinstitutt opplyser at det skjer rundt 100.000 arbeidsulykker i Norge hvert år. Noen arbeidsulykker er alvorlige og medfører omfattende personskader. Andre er mindre alvorlige og medfører kun mindre personskader. Statistisk sentralbyrå fører statistikk over hvor mange arbeidsulykker som hvert…
Les mer

Kalkulator og penger

Kapitalisering i erstatningsretten

Forfatter: codexblogg juni 6, 2018

I personskadesaker er kapitalisering et viktig begrep. Personskadeerstatning for økonomisk tap i fremtiden, utbetales på et tidligere tidspunkt enn tapet reelt sett vil oppstå. Ettersom et konkret beløp i dag, er mer verdt enn tilsvarende beløp i fremtiden, må beløpet…
Les mer