IPR/Teknologi

EU varemerke

EU-varemerke

Et EU-varemerke er et varemerke som er beskyttet i alle land som er medlem i EU. Hvem kan søke og hvordan Søknaden om beskyttelse av varemerke i EU sendes til Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). Det anbefales…
Les mer

IPR/Teknologi

Registrering av varemerke

Registrering av varemerke

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer eller tjenester. Det kan for eksempel være firmaets logo, firmanavn eller produktnavn. Kjennetegnet representerer din identitet i markedet og skaper en positiv assosiasjon hos kunden, for eksempel om god kvalitet og…
Les mer

IPR/Teknologi