Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

potetgull-saken

Immaterialrett i media

Forfatter: codexblogg september 28, 2015

Den siste tiden har det versert flere ulike tvister vedrørende krenkelse av immateriell rettslige rettigheter i både den norske domstolen og internasjonalt i EU. Potetgull-saken Den mest kjente er den såkalte «potetgull-saken», hvor Orkla har saksøkt Maarud for å få…
Les mer

produktutvikling

Produktutvikling – Krenker vi andres rettigheter?

Forfatter: codexblogg september 25, 2015

Industribedrifter trenger innovasjon for å holde trutt med utviklingen som skjer i deres bransje. Møbel- og elektronikkprodusenter for eksempel lanserer stadig nye produkter, herunder nye modeller og produktlinjer. Store bedrifter vil vanligvis ha en såkalt R & D avdeling som forsker,…
Les mer

Misbruk av Victoria Beckhams navn

Forfatter: codexblogg august 11, 2015

Victoria Beckham, er kanskje mest kjent for å være kona til fotballstjernen David Beckham, men mange av oss husker henne også som artist i bandet Spice Girls. Hun er en verdenskjent person, som ofte vises på tv og omtales i blader…
Les mer

IKT kontrakter

IKT-avtaler

Forfatter: codexblogg juni 26, 2015

IT-selskaper som utvikler programvare etter oppdrag fra andre med grensesnitt for bruk med datamaskin, mobil eller internett, må være bevisste på to fundamentale ting før de setter i gang med slikt arbeid: 1. Skriv kontrakt med oppdragsgiver For det første…
Les mer

Hvem har rett til oppfinnelsen

Hvem har rett til oppfinnelsen?

Forfatter: codexblogg mai 27, 2015

Mange kreative mennesker ansatt i små, mellomstore og store bedrifter driver med utadrettet forskning; ingeniører, fysikere, kjemikere, biologer, farmasøyter, leger m.m. De jobber i grupper og alene. Ikke så sjeldent vil de oppdage noe som blir en oppfinnelse innenfor et…
Les mer

Varemerkeregistrering i Asia

Varemerkesøknad i Asia

Forfatter: codexblogg mars 8, 2015

Asia fremstår som et mer og mer aktuelt marked for handel for norske bedrifter. Asia er dessverre også et marked preget av piratkopier og forsøk fra andre på å utnytte den goodwill som ligger i kjente merkevarer. Det er derfor…
Les mer

Varemerkesøknad og varemerkeregistrering

Nærmere om innholdet i en varemerkesøknad

Forfatter: codexblogg februar 16, 2015

En varemerkesøknad leveres hos Patentstyret. Søknaden skal inneholde en liste over alle de varer og/eller tjenester søker vil ha varemerket registrert for. Man kan ikke etter innlevering av søknaden tilføye ytterligere varer eller tjenester. Hvilke varer og tjenester skal man…
Les mer

Madridprotokollen - registrering av varemerke

Internasjonal varemerkeregistrering gjennom Madridprotokollen

Forfatter: codexblogg februar 6, 2015

Codex Advokat har god og lang erfaring med håndtering av varemerkesøknader gjennom Madridprotokollen (WIPO). Privatpersoner eller foretak med tilknytning til en av medlemstatene i Madridprotokollen kan, med utgangspunkt i en nasjonal varemerkesøknad eller varemerkeregistrering, søke om registrering i de andre…
Les mer

Krenkende varemerkeregistrering

Krenkende varemerkeregistrering

Forfatter: codexblogg desember 17, 2014

Har Patentstyret registrert et varemerke som din bedrift mener er i strid med deres rettigheter, eller vil fremstå som en krenkelse ovenfor bedriften, eller er registrert på feil grunnlag finnes det flere ulike muligheter å angripe saken på. Innsigelse Hvor…
Les mer

Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR)

Forfatter: codexblogg desember 1, 2014

I tilfeller hvor Patentstyret avslår bedriftens søknad om varemerkeregistrering eller innsigelse mot tredjeparts varemerkeregistrering, alternativt opphever bedriftens registrering som følge av innsigelse fra tredjepart, kan denne avgjørelse klages inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). KFIR er et uavhengig, domstolslignende…
Les mer