IPR/Teknologi

potetgull-saken

Immaterialrett i media

Den siste tiden har det versert flere ulike tvister vedrørende krenkelse av immateriell rettslige rettigheter i både den norske domstolen og internasjonalt i EU. Potetgull-saken Den mest kjente er den såkalte «potetgull-saken», hvor Orkla har saksøkt Maarud for å få…
Les mer

IPR/Teknologi

IKT kontrakter

IKT-avtaler

IT-selskaper som utvikler programvare etter oppdrag fra andre med grensesnitt for bruk med datamaskin, mobil eller internett, må være bevisste på to fundamentale ting før de setter i gang med slikt arbeid: 1. Skriv kontrakt med oppdragsgiver For det første…
Les mer

IPR/Teknologi

Hvem har rett til oppfinnelsen

Hvem har rett til oppfinnelsen?

Mange kreative mennesker ansatt i små, mellomstore og store bedrifter driver med utadrettet forskning; ingeniører, fysikere, kjemikere, biologer, farmasøyter, leger m.m. De jobber i grupper og alene. Ikke så sjeldent vil de oppdage noe som blir en oppfinnelse innenfor et…
Les mer

IPR/Teknologi

Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR)

I tilfeller hvor Patentstyret avslår bedriftens søknad om varemerkeregistrering eller innsigelse mot tredjeparts varemerkeregistrering, alternativt opphever bedriftens registrering som følge av innsigelse fra tredjepart, kan denne avgjørelse klages inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). KFIR er et uavhengig, domstolslignende…
Les mer

IPR/Teknologi