Familierett

Mann som leser dokumenter

Arv og forsikring

Hvis skadelidte som har et erstatningskrav mot et forsikringsselskap dør mens erstatningssaken pågår, blir det ofte spørsmål om noen arver erstatningskravet. Hvis man for eksempel har blitt skadet i en bilulykke eller arbeidsulykke, kan man ha krav på personskadeerstatning fra…
Les mer

Familierett

Foreldreansvar

Foreldreansvar

Ektefeller og samboere med samme folkeregistrerte adresse får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født må imidlertid selv avtale felles foreldreansvar. I motsatt fall vil moren få foreldreansvaret alene. Foreldre som er…
Les mer

Familierett

Familierett

Familierett

Familierett omhandler reglene om inngåelse av ekteskap (vigsel) og oppløsning av ekteskap ved separasjon og skilsmisse. Familieretten omhandler videre reglene om ektefellenes formuesforhold under ekteskapet herunder ektefellenes gjensidige underholdsplikt, inngåelse av ektepakter, og hvordan formuen skal deles ved ekteskapets oppløsning. Samboerskap Samboerskap…
Les mer

Familierett

Ektepakt

Ektepakt

Avtaler som regulerer formuesforholdet mellom ektefeller må inngås i ektepakt for å være en juridisk bindende avtale mellom ektefellene. Ektepakt er først og fremst nødvendig hvis ektefellene ønsker å avtale andre formuesordninger enn de som automatisk følger av loven –…
Les mer

Familierett

Arveavgiften fjernet

Arveavgiften er fjernet

Arveavgiften ble fjernet med virkning fra 1. januar 2014. At arveavgiften fjernes har fått betydningen for gaver som ble gitt etter 31. desember 2013 og for arv hvor dødsfallet skjedde etter 31. desember 2013. Endringen innebærer i hovedsak at mottaker av…
Les mer

Familierett

Særkullsbarn og arv

Særkullsbarn og arv

Når en samboer eller ektefelle har barn med en annen enn partneren, betegnes dette barnet som vedkommende sitt «særkullsbarn«. Særkullsbarn har lik rett til å motta arv fra sine foreldre som felles barn og det finnes ingen større adgang til…
Les mer

Familierett

Samboeravtale

Samboeravtale

Samboerskap endrer ikke formuesforholdet, og hver part råder og eier egne ting både under og etter samlivet. Det er ingen samboerlov som regulerer formuesforhold mellom samboere, verken underveis eller ved økonomisk oppgjør/deling etter endt samboerskap. Husstandsfellesskapsloven gir samboere visse rettigheter…
Les mer

Familierett

Testament

Testament

Et testament er en gjenkallelig viljeserklæring hvor en person bestemmer fordelingen av sin formue etter sin død. Det er strenge formkrav for å opprette et gyldig testament. Codex Advokat anbefaler derfor at du rådfører deg med en advokat for å…
Les mer

Familierett