Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Mann som leser dokumenter

Arv og forsikring

Forfatter: codexblogg mai 2, 2018

Hvis skadelidte som har et erstatningskrav mot et forsikringsselskap dør mens erstatningssaken pågår, blir det ofte spørsmål om noen arver erstatningskravet. Hvis man for eksempel har blitt skadet i en bilulykke eller arbeidsulykke, kan man ha krav på personskadeerstatning fra…
Les mer

Eldre dame som ser trist ut.

Rådighetsbegrensninger i uskiftet bo

Forfatter: codexblogg april 12, 2016

Når en ektefelle faller fra, må lengstlevende ektefelle ta stilling til om man vil foreta et arveoppgjør etter avdøde ektefelle, eller om man vil utsette arveoppgjøret ved å sitte i uskiftet bo. Å sitte i uskiftet bo vil si at…
Les mer

Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt – et praktisk alternativ til vergemål

Forfatter: codexblogg februar 23, 2015

Den nye vergemålsloven, som trådte i kraft 1. juli 2013, åpner for at privatpersoner kan gi fremtidsfullmakt til en eller flere personer som skal gjelde fra den dagen man ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser….
Les mer

Foreldreansvar

Foreldreansvar

Forfatter: codexblogg januar 26, 2015

Ektefeller og samboere med samme folkeregistrerte adresse får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født må imidlertid selv avtale felles foreldreansvar. I motsatt fall vil moren få foreldreansvaret alene. Foreldre som er…
Les mer

Familierett

Familierett

Forfatter: codexblogg

Familierett omhandler reglene om inngåelse av ekteskap (vigsel) og oppløsning av ekteskap ved separasjon og skilsmisse. Familieretten omhandler videre reglene om ektefellenes formuesforhold under ekteskapet herunder ektefellenes gjensidige underholdsplikt, inngåelse av ektepakter, og hvordan formuen skal deles ved ekteskapets oppløsning. Samboerskap Samboerskap…
Les mer

Ektepakt

Ektepakt

Forfatter: codexblogg januar 13, 2015

Avtaler som regulerer formuesforholdet mellom ektefeller må inngås i ektepakt for å være en juridisk bindende avtale mellom ektefellene. Ektepakt er først og fremst nødvendig hvis ektefellene ønsker å avtale andre formuesordninger enn de som automatisk følger av loven –…
Les mer

Arveavgiften fjernet

Arveavgiften er fjernet

Forfatter: codexblogg desember 12, 2014

Arveavgiften ble fjernet med virkning fra 1. januar 2014. At arveavgiften fjernes har fått betydningen for gaver som ble gitt etter 31. desember 2013 og for arv hvor dødsfallet skjedde etter 31. desember 2013. Endringen innebærer i hovedsak at mottaker av…
Les mer

Særkullsbarn og arv

Særkullsbarn og arv

Forfatter: codexblogg desember 8, 2014

Når en samboer eller ektefelle har barn med en annen enn partneren, betegnes dette barnet som vedkommende sitt «særkullsbarn«. Særkullsbarn har lik rett til å motta arv fra sine foreldre som felles barn og det finnes ingen større adgang til…
Les mer

Samboeravtale

Samboeravtale

Forfatter: codexblogg desember 1, 2014

Samboerskap endrer ikke formuesforholdet, og hver part råder og eier egne ting både under og etter samlivet. Det er ingen samboerlov som regulerer formuesforhold mellom samboere, verken underveis eller ved økonomisk oppgjør/deling etter endt samboerskap. Husstandsfellesskapsloven gir samboere visse rettigheter…
Les mer

Testament

Testament

Forfatter: codexblogg november 24, 2014

Et testament er en gjenkallelig viljeserklæring hvor en person bestemmer fordelingen av sin formue etter sin død. Det er strenge formkrav for å opprette et gyldig testament. Codex Advokat anbefaler derfor at du rådfører deg med en advokat for å…
Les mer