Eiendomsrett

Boligsalg visning

Boligsalg

Kjøp og salg av bolig er for de fleste av oss den største handelen vi foretar oss. Det dreier seg om store beløp som skal overføres fra kjøper til selger. Både selger og kjøper er opptatt av at oppgjør ved boligsalg…
Read more

Eiendomsrett

håndverker

Forsinkelse fra håndverkeren

Lov om håndverkertjenester beskytter forbrukernes rettigheter overfor arbeider som utføres av håndverkere. Dersom håndverkeren ikke blir ferdig så raskt som avtalt, er imidlertid forbrukerens rettigheter svært begrenset fordi det bare er økonomisk tap forbrukeren kan kreve erstatning for. Når håndverkeren…
Read more

Eiendomsrett

borettslagslova

Burettslagslova

I 2003 ble det vedtatt ny lov om borettslag. De nye reglene gir større rettigheter for andelseierne. Andelseiernes bruk av boenhet reguleres nå gjennom burettslagslova, og ikke gjennom husleiekontrakt. Når du eier en andel innebærer det at du har bruksrett til…
Read more

Eiendomsrett

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt bolig

Ved akseptert bud er det inngått bindende avtale om salg og kjøp av eiendom. Det anbefales at man oppretter skriftlig kjøpekontrakt mellom selger og kjøper som regulerer en del forhold av betydning for partene, og som ivaretar begge parters interesser….
Read more

Eiendomsrett

Selge bolig privat

De fleste boligeiere gjennomfører salg av bolig kun noen få ganger i løpet av et liv. For mange er dette ukjent terreng, og boligeiere støtter seg til fagpersoner innenfor bransjen. Det kan imidlertid være mye penger å spare ved å…
Read more

Eiendomsrett

Dekning av advokatutgifter

Visste du at du kan få dekket advokatutgifter gjennom skadeforsikringen din? Dersom du har behov for advokatbistand i forbindelse med en tvist knyttet til en forsikret eiendel, kan du aktivisere rettshjelpsdekningen som ligger i eiendelens skadeforsikringen, for eksempel i din hus-…
Read more

Eiendomsrett