Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Muggsopp

Fuktskader og muggsopp i hus

Forfatter: codexblogg august 27, 2014

Skader som oppstår som følge av lekkasjer, kondens eller sviktende/mangelfull drenering på fast eiendom, klassifiseres gjerne som fuktskader. I det norske rettssystemet utgjør muggsopp og fuktskader en av de vanligste formene for feil og mangler ved kjøp og salg av bolig….
Les mer

Drenering

Drenering – Vanlig årsak til fuktskader

Forfatter: codexblogg august 21, 2014

God drenering er viktig for å hindre fuktskader i bolig, spesielt i kjeller og øvrige bygningsdeler ved bakken. Fungerer dreneringen som den skal, bidrar det til å forhindre fuktskader og råteskader i boligen. Problemer med drenering utgjør derimot en av de vanligste og dyreste formene…
Les mer

Skadedyr

Skadedyr hjemme eller på hytta?

Forfatter: codexblogg

I norske boliger og hytter er maur, mus, rotter, husbukk, borebiller og veggdyr eksempler på skadedyr som er utbredt. Tilstedeværelse av skadedyr utgjør en økende form for feil og mangler ved kjøp og salg av bolig. Hvis problemet ikke angripes vil…
Les mer

Boligsalg visning

Boligsalg

Forfatter: codexblogg mai 16, 2014

Kjøp og salg av bolig er for de fleste av oss den største handelen vi foretar oss. Det dreier seg om store beløp som skal overføres fra kjøper til selger. Både selger og kjøper er opptatt av at oppgjør ved boligsalg…
Les mer

håndverker

Forsinkelse fra håndverkeren

Forfatter: codexblogg mai 15, 2014

Lov om håndverkertjenester beskytter forbrukernes rettigheter overfor arbeider som utføres av håndverkere. Dersom håndverkeren ikke blir ferdig så raskt som avtalt, er imidlertid forbrukerens rettigheter svært begrenset fordi det bare er økonomisk tap forbrukeren kan kreve erstatning for. Når håndverkeren…
Les mer

borettslagslova

Burettslagslova

Forfatter: codexblogg april 10, 2014

I 2003 ble det vedtatt ny lov om borettslag. De nye reglene gir større rettigheter for andelseierne. Andelseiernes bruk av boenhet reguleres nå gjennom burettslagslova, og ikke gjennom husleiekontrakt. Når du eier en andel innebærer det at du har bruksrett til…
Les mer

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt bolig

Forfatter: codexblogg april 7, 2014

Ved akseptert bud er det inngått bindende avtale om salg og kjøp av eiendom. Det anbefales at man oppretter skriftlig kjøpekontrakt mellom selger og kjøper som regulerer en del forhold av betydning for partene, og som ivaretar begge parters interesser….
Les mer

Selge bolig privat

Forfatter: codexblogg mars 6, 2014

De fleste boligeiere gjennomfører salg av bolig kun noen få ganger i løpet av et liv. For mange er dette ukjent terreng, og boligeiere støtter seg til fagpersoner innenfor bransjen. Det kan imidlertid være mye penger å spare ved å…
Les mer

Selge bolig selv

Selge bolig selv

Forfatter: codexblogg februar 21, 2014

Har du allerede funnet kjøper? Ønsker du å selge bolig selv uten bruk av megler? Eller ønsker du kanskje bistand til deler av prosessen ved salg av bolig? Vi gir deg en kort oversikt over viktige ting å huske på…
Les mer

Dekning av advokatutgifter

Forfatter: codexblogg februar 20, 2014

Visste du at du kan få dekket advokatutgifter gjennom skadeforsikringen din? Dersom du har behov for advokatbistand i forbindelse med en tvist knyttet til en forsikret eiendel, kan du aktivisere rettshjelpsdekningen som ligger i eiendelens skadeforsikringen, for eksempel i din hus-…
Les mer