Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Begrepet BOA brukes ikke lenger i dagens gjeldende standard

Forfatter: codexblogg januar 19, 2016

Den tidligere gjeldende bygningsstandarden opererte med 3 forskjellige betegnelser i forbindelse med arealangivelser; BTA, BRA og BOA. BTA var forkortelse for bruttoareal, BRA stod for bruksareal, mens BOA betød boareal. BTA – Bruttoareal Bruttoareal er det beregnede areal for en bolig,…
Les mer

Forbehold ved bud

Forfatter: codexblogg

Ved kjøp og salg av bolig finnes det ingen angrerett slik det normalt gjør ved kjøp og salg. Dersom man aksepterer et bud, har begge parter inngått en bindende avtale. Er budet derimot avgitt med forbehold, kan budgiver påberope seg…
Les mer

Faktisk og rettslig rådighet i eierseksjonssameier

Forfatter: codexblogg

Dersom man er selveier i et eierseksjonssameie, har man full faktisk og rettslig rådighet over sin egen eierseksjon. Likevel må den fulle rådighet begrenses av hensyn til de andre sameierne da eierseksjoner normalt er del av et større fellesskap bestående…
Les mer

Hva betyr det å reseksjonere?

Forfatter: codexblogg januar 8, 2016

Å seksjonere betyr at man fordeler et areal på ulike måter.  Et eksempel på seksjonering er når større eneboliger og bygninger deles opp i mindre enheter. Å reseksjonere er rett og slett bare en ny seksjonering av eiendom som allerede…
Les mer

Boligkjøpeforsikring

Boligkjøperforsikring

Forfatter: codexblogg februar 24, 2015

En boligkjøperforsikring er en forsikring som kjøper av en boligeiendom kan velge å tegne når han eller hun kjøper eiendommen. Boligkjøperforsikringen gir i utgangspunktet kjøper tilgang på advokatbistand i en eventuell tvist mot selger eller selgers eierskifteforsikrings-selskap, for det tilfellet…
Les mer

Energiattest ved salg av bolig

Energiattest ved utleie og salg av bolig

Forfatter: codexblogg november 26, 2014

Ved utleie og salg av bolig er utleier/selger pålagt å besørge utarbeidelse av en energiattest. Det samme gjelder for selger ved privat salg av bolig. Dersom selger ikke utarbeider energiattest, kan kjøper kreve at energiattesten blir utarbeidet på selgers regning. Krav om energiattest…
Les mer

Selge hytte selv

Selge hytte selv

Forfatter: codexblogg november 18, 2014

Mange hytteeiere velger for tiden å selge hytte selv. Det har en stund vært fritt frem for alle å annonsere eiendom for salg på www.finn.no, noe som tidligere kun var forbeholdt eiendomsmeglere. Så lenge selger har de samme mulighetene til…
Les mer

Fuktskader og muggsopp

Feil og mangler ved bolig: muggsopp, fukt- og råteskader

Forfatter: codexblogg oktober 29, 2014

Fuktskader, muggsopp og råteskader er en av de vanligste former for feil og mangler som oppdages etter kjøp av bolig. Skadene dukker ofte opp som følge av manglende eller sviktende fuktsikring på våtrom. Skadene kan imidlertid også forårsakes av en…
Les mer

seksjonering av eiendom planer

Seksjonering

Forfatter: codexblogg oktober 28, 2014

Et eierseksjonssameie er en eiendomsform hvor den enkelte seksjonseier eier en ideell andel av eiendommens totale bygningsmasse, med en tilhørende eksklusiv bruksrett til en nærmere bestemt seksjon. Hver enkelt selveierenhet kalles en eierseksjon, eller mer vanlig, selveierleilighet, mens resten av…
Les mer

Selge bolig selv

Selge bolig privat uten megler

Forfatter: codexblogg oktober 27, 2014

Å selge bolig privat uten megler kan innebære en stor økonomisk besparelse. Mange tenker at det er mye å sette seg inn i, men hvis man velger å selge bolig selv får mange imidlertid en positiv opplevelse, og synes at de…
Les mer