Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Mann som holder et nøkkelknippe formet som et hus

Når mangler oppdages etter avtaleinngåelse, men før overtakelse

Forfatter: codexblogg juni 23, 2016

Det er ikke uvanlig at kjøper oppdager såkalte skjulte feil og mangler i tiden etter overtakelse hvor vedkommende har bodd i boligen en stund. Da de fleste eiendommer blir solgt med et forbehold om at boligen selges «som den er»,…
Les mer

Flere rekker med hvite hus, og ett rødt hus midt i

Hvordan fjerne negative servitutter

Forfatter: codexblogg april 1, 2016

Negative servitutter er påheftede erklæringer på en eiendom som kan begrense en eiers faktiske utnyttelse av eiendommen. Sammen med de offentligrettslige reguleringsplanene er det servituttene som regulerer bebyggelsen på en eiendom. Hvis man ønsker å fjerne en slik negativ servitutt…
Les mer

Leietakers plikter etter husleieloven

Forfatter: codexblogg februar 1, 2016

Inngåelsen av en husleieavtale for bolig eller næringslokale mv. representerer betydelige økonomiske interesser for både utleier (personen som leier ut boligen) og for leietaker (personen som leier boligen). Dette er bakgrunnen for at det ved leieforholdet oppstår flere rettigheter og…
Les mer

Utleiers plikter etter husleieloven

Forfatter: codexblogg

Inngåelsen av en husleieavtale for bolig eller næringslokale mv. representerer betydelige økonomiske interesser for både utleier (personen som leier ut boligen) og for leietaker (personen som leier boligen). Dette er bakgrunnen for at det ved leieforholdet oppstår flere rettigheter og…
Les mer

Hvordan søke om dispensasjon i byggesaker?

Forfatter: codexblogg januar 20, 2016

I overenstemmelse med lovverk og reguleringsplaner må alle byggverk oppføres etter bestemmelser fastsatt der. Tilfeller hvor søknad om dispensasjon kan være nødvendig Eksempler på tilfeller hvor søknad om dispensasjon kan være nødvendig, kan være dersom en nabo ikke ønsker å…
Les mer

Hvem har beslutningsmyndighet i et eierseksjonssameie?

Forfatter: codexblogg

Et eierseksjonssameie er en eiendom som er delt opp i flere eierseksjoner. Eksempler på dette er blokker og rekkehus hvor leilighetene eies av forskjellige personer. Et slikt sameie består av to eller flere eiere, som uavhengig av hverandre har full…
Les mer

Hva menes med vedlikeholdsplikt i et eierseksjonssameie?

Forfatter: codexblogg

Et eierseksjonssameie er en eiendom som er delt opp i flere eierseksjoner. Eksempler på dette er blokker og rekkehus hvor leilighetene eies av forskjellige personer. Hver enkelt seksjon i et eierseksjonssameie består av en hoveddel (selve boarealet) og eventuelle tilleggsdeler…
Les mer

Hva er poenget med boligstyling?

Forfatter: codexblogg

Et av de viktigste målene for selger av en bolig er å oppnå best mulig pris. Å få vist frem boligen som skal selges på en god måte, er derfor helt sentralt i et boligsalg. Boligstyling har flere hensikter Man…
Les mer

Flere rekker med hvite hus, og ett rødt hus midt i

Hva er mindretallsvern i eierseksjonssameier?

Forfatter: codexblogg

I et eierseksjonssameie er det noen som tar beslutninger på vegnet av sameiet. Vanligvis er det sameiermøtet, styret eller sameiets forretningsfører som får denne rollen. En viktig begrensning i denne beslutningsmyndigheten er mindretallsvernet, som kort sagt går ut på at…
Les mer

Hva er en overbeheftet eiendom, og hvordan selger man den?

Forfatter: codexblogg januar 19, 2016

At en eiendom er overbeheftet betyr at eiendommens markedsverdi er lavere enn eiendommens pengeheftelser. Når man selger en eiendom blir lån som er knyttet til tinglyste pengeheftelser på eiendommen innfridd. Overskuddet, eller nettoprovenyet, blir utbetalt til selger Så lenge salgssummen…
Les mer