Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

En mann som viser en annen mann dokumenter

Bruken av konsulentavtaler

Forfatter: codexblogg april 28, 2016

Det er mange som benytter seg av konsulentavtaler uten å være klar over hva slike avtaler innebærer. Konsekvensene av å inngå slike avtaler er også mange, særlig for oppdragstakeren. Det er derfor viktig at begge avtaleparter er klar over hvilke…
Les mer

Mann som bærer tingene sine i en eske

Kan du si opp ansatte som snakker negativt om bedriften?

Forfatter: codexblogg april 21, 2016

Utover det som fremkommer i den skriftlige arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, påhviler det partene diverse plikter av mer overordnet karakter. Blant annet er både arbeidsgiver og den ansatte forpliktet til å opptre lojalt overfor hverandre. I praksis dukker det…
Les mer

Bilde av en mann som krysser fingrene bak ryggen, mens menn i dress sitter foran ham.

Illojal arbeidstaker – avskjed?

Forfatter: codexblogg april 12, 2016

Et ansettelsesforhold bygger på et avtaleforhold mellom den ansatte og dennes arbeidsgiver. Sammen med arbeidsavtalen og de regler som fremkommer av arbeidsmiljøloven er også lojaliteten mellom partene av stor betydning. Lojalitetsplikten er derfor en ulovfestet plikt i et arbeidsforhold. Hva…
Les mer

nærbilde av noen som skriver på en laptop

Arbeidstakers uttalelser i sosiale medier

Forfatter: codexblogg april 1, 2016

Arbeidstakere er forpliktet til å opptre lojalt mot sin arbeidsgiver. Dette innebærer blant annet at arbeidstakeren må avstå fra å ytre seg negativt om arbeidsgiveren i sosiale medier. Slike negative uttalelser kan lett føre til at bedriftens interesser blir skadelidende….
Les mer

En som holder opp håndflaten i en stopp-bevegelse

Ordrenekt som grunnlag for avskjed

Forfatter: codexblogg

Når arbeidstaker nekter å utføre pålegg eller instrukser gitt av arbeidsgiver foreligger det ordrenekt. Arbeidsgiveren befinner seg da i en situasjon hvor en ansatt ikke vil utføre de oppgaver han blir tildelt, noe som kan skape store problemer for bedriften….
Les mer

Boks som krysses av på et skjema

Kompetanse ved omstilling av virksomheten

Forfatter: codexblogg

Mange bedrifter må foreta en omstrukturering når virksomheten går dårlig. Det kan være ordrenedgang eller andre omstendigheter som gjør dette nødvendig. En omstrukturering innebærer ofte at selskapet må nedbemanne; en prosess som byr på utfordringer både selskapsrettslig og arbeidsrettslig. Kompetanse…
Les mer

Mann som sitter utenfor kontoret sitt med en eske

Avskjed ved grovt pliktbrudd

Forfatter: codexblogg

De materielle vilkårene for avskjed er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-14. Bestemmelsen oppstiller to alternative vilkår for når avskjed kan være en berettiget reaksjon overfor arbeidstaker. Disse er grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Når foreligger grovt pliktbrudd?…
Les mer

Mann som snakker foran en forsamling

Ytringsfrihet eller illojale utsagn?

Forfatter: codexblogg

Som arbeidstaker er man forpliktet til å være lojal mot sin arbeidsgivers interesser under ansettelsesforholdet. Lojalitetsplikten omfatter også arbeidstakers ytringer, og en arbeidstaker plikter derfor å avstå fra å komme med illojale ytringer om sin arbeidsgiver. I de tilfeller der…
Les mer

mann som sitter foran en pc

Kan man sies opp for å ha misbrukt datautstyr?

Forfatter: codexblogg

Bruk av datautstyr er en del av de aller fleste arbeidstakeres hverdag. Det er få kontoransatte i dag som klarer seg uten PC, og mobiletelefon med tilsvarende funksjoner og egenskaper som PC har blitt allemannseie. Når dette utstyret benyttes til…
Les mer

Kalender

Rett til å stå lengre i arbeid før oppsigelse kan meddeles

Forfatter: codexblogg mars 31, 2016

Ved lovendring sommeren 2015 ble arbeidstakers vern styrket ved at arbeidstaker først kan meddeles oppsigelse fra 72 års alder mot tidligere 70 års alder. Aml § 15-13 A har slik ordlyd: § 15-13 a. Opphør av arbeidsforhold grunnet alder (1)…
Les mer