Arbeidsrett

En mann med ryggen til oss, som holder en stresskoffert

Utilbørlig opptreden og avskjed

I et arbeidsforhold må arbeidsgiveren kunne forvente at arbeidstakeren opptrer lojalt mot bedriften. Dette blant annet fordi utilbørlig opptreden fra en arbeidstaker mot bedriftens kunder, andre ansatte eller arbeidsgiver direkte kan skape store problemer for selskapet og dets rykte. Hva…
Read more

Arbeidsrett

Mann som leser dokumenter

Kan tillitsvalgte sies opp?

De tillitsvalgte står i en noe spesiell stilling i forhold til de øvrige ansatte. I tillegg til å utføre vanlige arbeidsoppgaver, skal de tillitsvalgte jobbe for arbeidstakerfellesskapet og ivareta de ansattes interesser. Ikke sjelden vil ansatte og ledelsen ha ulike…
Read more

Arbeidsrett