Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Tre personer som signerer og ser over papirer

Arbeidstakere i ledende stillinger og avskjed

Forfatter: codexblogg juli 4, 2016

Stillingsvernsreglene er i utgangspunktet de samme for ledere som for andre ansatte. Likevel har det utviklet seg slik at vilkårene for og avskjed er noe lempeligere når det er tale om en ansatt i en ledende stilling. Hvorfor er det…
Les mer

Bilde av mann som forlater kontor

Kan man si opp ansatte som jobber for andre?

Forfatter: codexblogg juni 23, 2016

Mange arbeidstakere tar seg ekstrajobber ved siden av hovedjobben. For de som jobber i deltidsstilling kan det rett og slett være et økonomisk behov som begrunner en ekstrajobb. Men også fulltidsansatte tar seg bijobber, for eksempel en kveldsjobb eller helgejobb….
Les mer

Mann i dress som holder frem en gave

Arbeidstakers rett til å motta gaver i et arbeidsforhold

Forfatter: codexblogg juni 13, 2016

I ethvert arbeidsforhold foreligger det en lojalitetsplikt. Denne lojalitetsplikten innebærer både en plikt til å handle på en bestemt måte og en plikt til å avstå fra bestemte handlinger. Spørsmålet er om denne lojalitetsplikten også medfører begrensninger i arbeidstakers rett…
Les mer

En mann med ryggen til oss, som holder en stresskoffert

Utilbørlig opptreden og avskjed

Forfatter: codexblogg

I et arbeidsforhold må arbeidsgiveren kunne forvente at arbeidstakeren opptrer lojalt mot bedriften. Dette blant annet fordi utilbørlig opptreden fra en arbeidstaker mot bedriftens kunder, andre ansatte eller arbeidsgiver direkte kan skape store problemer for selskapet og dets rykte. Hva…
Les mer

Tomt kontor

Ulovlig fravær og avskjed

Forfatter: codexblogg

En bedrift er helt avhengig av at de ansatte møter på jobb til avtalt tid og ikke forlater arbeidsplassen uten avtale med arbeidsgiveren. Dersom en ansatt ikke møter på jobb kan dette få store konsekvenser for bedriften. En lojalitet mellom…
Les mer

Mann som leser dokumenter

Kan tillitsvalgte sies opp?

Forfatter: codexblogg

De tillitsvalgte står i en noe spesiell stilling i forhold til de øvrige ansatte. I tillegg til å utføre vanlige arbeidsoppgaver, skal de tillitsvalgte jobbe for arbeidstakerfellesskapet og ivareta de ansattes interesser. Ikke sjelden vil ansatte og ledelsen ha ulike…
Les mer

Mann som låser leppene

Brudd på taushetsplikten og avskjed

Forfatter: codexblogg juni 6, 2016

I mange bedrifter er det vanlig at de ansatte får informasjon som av hensyn til virksomheten ikke må videreformidles. Slik informasjon er ofte beskyttet av den alminnelige lojalitetsplikten som ligger til grunn for arbeidsforholdet. Det er heller ikke uvanlig at…
Les mer

Mann i dress som flyr drage

Har lojalitetsplikten betydning for arbeidstakers fritidsaktiviteter?

Forfatter: codexblogg

En arbeidstaker plikter å opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver. Gjennom ansettelsesforholdet forplikter arbeidstaker å ta hensyn til, og ivareta arbeidsgivers interesser. Denne lojalitetsplikten kan også få betydning for hva en arbeidstaker gjør på fritiden. Bierverv eller annet arbeid Å ha…
Les mer

Mann som balanserer flytteesker

Bostedskrav i arbeidsforhold

Forfatter: codexblogg

Som et klart utgangspunkt kan ikke arbeidsgiver blande seg inn i hvor de ansatte bosetter seg. Arbeidsgiver kan altså ikke sette noe bostedskrav og en arbeidstaker kan som alle andre bestemme selv hvor han vil bo. Finnes det imidlertid tilfeller…
Les mer

Kvinne som leser et dokument

Personalhåndbok er et nyttig hjelpemiddel

Forfatter: codexblogg april 28, 2016

En personalhåndbok inneholder helt sentrale rettigheter og plikter for de ansatte og arbeidsgiveren. I tillegg inneholder den annen nyttig informasjon, og en personalhåndbok er således et godt hjelpemiddel. Både ansatte og ledelsen kan bruke boken som et oppslagsverk i det…
Les mer