Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Mann som ringer rundt silhuetter av mennesker

Tidsforløpet ved tvister om nedbemanning

Forfatter: codexblogg august 31, 2016

I en nedbemanningsprosess kan det oppstå tvist mellom arbeidsgiver og de ansatte som blir oppsagt. Den som må gå kan være uenige i bedriftens vurdering og konklusjon om at det akkurat er han som er overflødig. Utvelgelse og drøftelser Før…
Les mer

Mann som gjemmer gave bak ryggen

Kan man få oppsigelse for å ta imot gaver?

Forfatter: codexblogg

Mange arbeidstakere tilbys gaver eller andre goder i forbindelse med jobben. Det kan være gaver fra kolleger, sjefen, kunder eller andre forretningsforbindelser. Men, kan man ta imot slike gaver? Kan man få oppsigelse? Tillit Det første man skal tenke på…
Les mer

Mann som holder timeglass

Fra 1. juli 2016 gjelder nye permitteringsregler

Forfatter: codexblogg august 10, 2016

Det er gjort enkelte endringer i permitteringsreglene med virkning fra 1. juli 2016. Endringene gjør at permitteringsadgangen utvides ved at permitteringsperioden er gjort lengre samtidig som det er innført en ny lønnspliktperiode for arbeidsgiver. Hva innebærer permittering? En permittering betyr…
Les mer

Mann i dress med dokumentmappe og fotlenke

Avskjed av ansatt som sitter i fengsel

Forfatter: codexblogg juli 28, 2016

Hvis en arbeidstaker må sone en fengselsstraff eller blir varetekstfengslet vil vedkommende naturlig nok være bort fra arbeidsplassen. Uhjemlet eller ulovlig fravær er i mange tilfeller grunnlag nok for avskjed. Men hvordan stiller dette seg ved fengselsopphold? Avskjed og varetektsfengsling…
Les mer

Silhuetter av personer, hvorav en av dem er rød mens de andre er svarte.

Mangelfulle arbeidsprestasjoner og avskjed

Forfatter: codexblogg

Når en arbeidstaker ikke utfører jobben sin slik som forventet, kan det kalles manglende arbeidsprestasjon. Dette kan skape store problemer for arbeidsgiver ettersom det kan føre til mindre effektivitet og nedgang i lønnsomhet. Spørsmålet kan da bli om manglende arbeidsprestasjon…
Les mer

Kvinne som får skriftlig oppsigelse og ser lei seg ut

Straffbare forhold og avskjed

Forfatter: codexblogg

Et arbeidsforhold bygger på tillit og lojalitet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom en arbeidstaker gjør seg skyldig i handlinger som er straffbare vil dette kunne påvirke tilliten til arbeidsgiveren og kollegaer. Mange arbeidsgivere lurer da på om slike straffbare forhold…
Les mer

Mann i dress som skriver på et dokument

Varsling om kritikkverdige forhold som grunnlag for oppsigelse

Forfatter: codexblogg juli 26, 2016

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen kan være vanskelig både for den som varsler og for den som mottar varslingen. Mange arbeidstakere er også redde for at slik varsling kan føre til at de mister jobben. Spørsmålet blir derfor ofte…
Les mer

Mennesker i forretningsklær som sitter rundt et bord og ser på dokumenter

Oppstart av konkurrerende virksomhet og oppsigelse

Forfatter: codexblogg

Det er ingenting i veien for at en arbeidstaker på tankestadiet planlegger oppstart av virksomhet som konkurrerer med sin arbeidsgiver. Det kan imidlertid oppstå problemer dersom planleggingen går over i en aktiv tilretteleggingsfase. Kan arbeidstaker da bli meddelt oppsigelse på…
Les mer

Mann med forstuet håndledd som jobber på pc

Godkjent yrkesskade

Forfatter: codexblogg juli 8, 2016

Hvis du er utsatt for en arbeidsulykke, og har fått en yrkesskade, er det viktig at erstatningssaken blir håndtert riktig. Det er for det første viktig å være klar over at det i hovedsak er to «saker» som krever oppfølgning….
Les mer

bilde av oljeplatform

Yrkesskade på sokkelen

Forfatter: codexblogg juli 5, 2016

I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Blir man utsatt for en yrkesskade mens man er på jobb på sokkelen, kan man oppleve at livet blir snudd på hodet. En yrkesskade kan medføre langvarig sykehusopphold,…
Les mer