Arbeidsrett

Kvinne som får skriftlig oppsigelse og ser lei seg ut

Straffbare forhold og avskjed

Et arbeidsforhold bygger på tillit og lojalitet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom en arbeidstaker gjør seg skyldig i handlinger som er straffbare vil dette kunne påvirke tilliten til arbeidsgiveren og kollegaer. Mange arbeidsgivere lurer da på om slike straffbare forhold…
Read more

Arbeidsrett