Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett

Forfatter: codexblogg mai 15, 2014

Partenes gjensidige rettigheter og plikter utledes av en arbeidsavtale. Men denne kan ikke leses isolert; arbeidsavtalens innhold må være innenfor de rammer som strekkes opp av arbeidsmiljølov, ferielov, enkelte andre lover og tariffavtaler. Dette «rettskildebildet» er likevel ikke helt uttømmende. Der…
Les mer