Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett

Forfatter: codexblogg februar 6, 2015

Alle arbeidsgivere innehar en rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet i virksomheten. Denne retten omtales gjerne som arbeidsgivers styringsrett. Styringsretten er ulovfestet og bygger på en generell sedvane. Selv om det er den skriftlige arbeidsavtalen som i…
Les mer

streik mot endringer i arbeidsmiljøloven

Streik mot endringer i arbeidsmiljøloven

Forfatter: codexblogg januar 30, 2015

Som svar på regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven samlet fagforeninger og arbeidstakere seg til streik onsdag 28.01.15. Oppslutningen rundt protesten var stor, og det har vært anslått at ca halvparten av den norske arbeidsstokken deltok i den to timer…
Les mer

Endringsoppsigelser

Endringsoppsigelser

Forfatter: codexblogg januar 26, 2015

I kraft av styringsretten kan arbeidsgiver foreta endringer i arbeidsforholdet til den enkelte arbeidstaker. Denne endringsadgangen er imidlertid blant annet begrenset av arbeidsforholdet som er inngått. Begrensningene følger av arbeidsavtalen, men også omstendigheter rundt ansettelsen, stillingsbeskrivelsen og sedvaner i bransjen….
Les mer

Masseoppsigelser

Masseoppsigelser

Forfatter: codexblogg

Ved større nedbemanninger eller nedleggelser av virksomheten, må arbeidsgiver i mange tilfeller gå til oppsigelse av et større antall ansatte. Dette kan medføre masseoppsigelser. En masseoppsigelse blir i arbeidsmiljøloven definert som en oppsigelse av minst 10 arbeidstakere som sies opp…
Les mer

nedbemanning av bedrift

Nedbemanning når bedriften går dårlig

Forfatter: codexblogg januar 16, 2015

Nedbemanning i bedriften kan til tider være helt nødvendig for at virksomheten skal overleve. Det kan for eksempel være mangel på oppdrag som gjør at bedriften må redusere antall ansatte. Saklig begrunnelse I noen tilfeller er nedbemanningsprosessen omfattende og rammer…
Les mer

oppsigelse under sykemelding

Oppsigelse etter mer enn 12 måneders sykdom

Forfatter: codexblogg januar 13, 2015

I løpet av de 12 første månedene av en arbeidstakers sykefravær vil oppsigelse begrunnet i sykemeldingen i utgangspunktet aldri danne saklig grunnlag for oppsigelse, og arbeidstaker har i samme periode et effektivt vern som pålegger arbeidsgiver et forsterket beviskrav dersom…
Les mer

Oppsigelse

Oppsigelse

Forfatter: codexblogg januar 6, 2015

En oppsigelse er den ordinære måten å avslutte et arbeidsforhold på før arbeidskontrakten normalt utløper. En oppsigelse kan meddeles av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Formkrav til oppsigelse fra arbeidsgiver side Der en oppsigelse fra arbeidstakers side både kan skje muntlig…
Les mer

Lønnstrekk

Lønnstrekk

Forfatter: codexblogg desember 18, 2014

En arbeidsgiver som har et krav mot en ansatt, kan ikke bare foreta trekk i den ansattes lønn uten videre; det må foreligge et rettslig grunnlag. I Norge reguleres adgangen til lønnstrekk av arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd, som lyder…
Les mer

Oppsigelse og sykdom

Oppsigelse under sykdom

Forfatter: codexblogg desember 17, 2014

Flere er av den oppfatning av at en oppsigelse gitt under sykdom ikke er lovlig. Dette er ikke tilfellet. Det er imidlertid slik at oppsigelse gitt under arbeidstakers sykefravær, er underlagt strengere regler, og gir arbeidstaker et sterkere stillingsvern, enn…
Les mer

En mann som viser en annen mann dokumenter

Krav ved nedbemanning

Forfatter: codexblogg

Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan en virksomhet skal organiseres og drives. Dersom arbeidsgiveren planlegger nedbemanning, stiller imidlertid arbeidsmiljøloven strenge krav til fremgangsmåten. Krav på informasjon I en nedbemanningsprosess har både arbeidstakerne og de tillitsvalgte krav på informasjon om planene…
Les mer