Arbeidsrett

Folk som skriver kontrakt

Sluttavtaler og dagpenger

Et arbeidsforhold avsluttes normalt ved at enten arbeidstaker sier opp selv eller at arbeidsgiver går til oppsigelse av arbeidstakeren. Hvis en arbeidstaker blir oppsagt, vil vedkommende ofte kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Temaet i forhandlingene blir ofte om partene i stedet…
Les mer

Arbeidsrett

To personer som tar hverandre i hendene og utveksler dokumenter

Individuelle konkurranseklausuler

Med konkurranseklausul menes avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker som hindrer eller begrenser arbeidstakerens muligheter for arbeid hos andre etter nåværende arbeidsforholds opphør. Dette gjelder både adgangen til å tiltre stilling (ta ansettelse) og å starte, drive eller delta…
Les mer

Arbeidsrett

Mann som reiser seg blant en gruppe som sitter

Ledende stillinger og oppsigelse

Bortsett fra virksomhetens øverste leder, som kan unntas fra oppsigelsesreglene, har alle arbeidstakere et oppsigelsesvern. Arbeidstakere i ledende stillinger har imidlertid et noe svakere vern mot oppsigelse enn arbeidstakere i underordnede stillinger. Kreves alltid saklig grunn Arbeidsmiljøloven § 15-7, som…
Les mer

Arbeidsrett

Folk i dress som snakker med eldre kvinne

Oppsigelse ved 72 år

Alle oppsigelser gitt av arbeidsgiver må være saklig begrunnet. Ett spørsmål er om oppsigelse på grunn av alder oppfyller vilkåret til saklighet. Altså, kan arbeidsgiver si opp en ansatt på grunn av alder alene? Alder som opphørsgrunn for arbeidsforholdet Den…
Les mer

Arbeidsrett