Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Buss

Departementets svar på ESA-sak om lovligheten av pendlertillegg til utenlandske arbeidstakere

Forfatter: codexblogg februar 7, 2017

Departementet  svarer ESA at lovligheten av pendlertillegg bør finne sin løsning i tarifforhandlinger, men lover inntil videre ikke at dagens regler vil bli endret. ESAs henvendelse Eftas overvåkningsorgan ESA ESA mener at norske krav om at arbeidsgivere må betale reise…
Les mer

Folk som skriver kontrakt

Sluttavtaler og dagpenger

Forfatter: codexblogg januar 25, 2017

Et arbeidsforhold avsluttes normalt ved at enten arbeidstaker sier opp selv eller at arbeidsgiver går til oppsigelse av arbeidstakeren. Hvis en arbeidstaker blir oppsagt, vil vedkommende ofte kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Temaet i forhandlingene blir ofte om partene i stedet…
Les mer

Mann som sitter ved arbeidspult

På jobb i julen?

Forfatter: codexblogg desember 9, 2016

Er du en av de som skal jobbe i julen? Eller på nyttårsaften? Har du rett til fri eller lønnstillegg? I henhold til lovverket har du i utgangspunktet bare rett til tre fridager i forbindelse med julen. Disse er 1….
Les mer

Silhuett av en person som blir satt rød ring rundt

Kan du bli oppsagt ved virksomhetsoverdragelse?

Forfatter: codexblogg

Hvis arbeidsgiver overdrar virksomheten til en annen arbeidsgiver, skal de ansatte som utgangspunkt «følge med på kjøpet». Virksomhetsoverdragelsen til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunnlag for oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver. Hvilke rettigheter følger med?…
Les mer

Personer i dress som tar hverandre i hendene.

Har du krav på fast ansettelse?

Forfatter: codexblogg desember 2, 2016

Det helt klare utgangspunktet i Norge er at man har krav på fast ansettelse. Det vil si at når man tilbys jobb, så skal denne være tidsubegrenset. Man skal altså ha rett til å bli i jobben så lenge man…
Les mer

To personer som tar hverandre i hendene og utveksler dokumenter

Individuelle konkurranseklausuler

Forfatter: codexblogg

Med konkurranseklausul menes avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker som hindrer eller begrenser arbeidstakerens muligheter for arbeid hos andre etter nåværende arbeidsforholds opphør. Dette gjelder både adgangen til å tiltre stilling (ta ansettelse) og å starte, drive eller delta…
Les mer

Mann som reiser seg blant en gruppe som sitter

Ledende stillinger og oppsigelse

Forfatter: codexblogg september 22, 2016

Bortsett fra virksomhetens øverste leder, som kan unntas fra oppsigelsesreglene, har alle arbeidstakere et oppsigelsesvern. Arbeidstakere i ledende stillinger har imidlertid et noe svakere vern mot oppsigelse enn arbeidstakere i underordnede stillinger. Kreves alltid saklig grunn Arbeidsmiljøloven § 15-7, som…
Les mer

Folk i dress som snakker med eldre kvinne

Oppsigelse ved 72 år

Forfatter: codexblogg september 15, 2016

Alle oppsigelser gitt av arbeidsgiver må være saklig begrunnet. Ett spørsmål er om oppsigelse på grunn av alder oppfyller vilkåret til saklighet. Altså, kan arbeidsgiver si opp en ansatt på grunn av alder alene? Alder som opphørsgrunn for arbeidsforholdet Den…
Les mer

Mann som tar en kvikke i hånden mens han krysser fingrene bak ryggen

Er brudd på konkurranseklausul illojalt av arbeidstakeren?

Forfatter: codexblogg august 31, 2016

Som arbeidstaker er man forpliktet til å være lojal mot sin arbeidsgiver. Dersom en arbeidstaker misligholder en avtale med arbeidsgiver som inneholder en konkurranseklausul, oppstår spørsmålet om arbeidstakeren har opptrådt illojalt. Hvor lenge varer lojalitetsplikten? Lojalitetsplikten inntrer når arbeidsforholdet starter…
Les mer

Mann som viser en kontrakt

Brudd på arbeidsreglement og avskjed

Forfatter: codexblogg

Mange bedrifter har et arbeidsreglement og flere arbeidsgivere spør seg hvilke konsekvenser det kan få dersom en arbeidstaker bryter arbeidsreglement. Kan et slikt brudd eksempelvis begrunne en avskjed? Arbeidsreglement – hva er det? I motsetning til en arbeidsavtale, som er…
Les mer