Author Archive: codexblogg

borettslagslova

Burettslagslova

I 2003 ble det vedtatt ny lov om borettslag. De nye reglene gir større rettigheter for andelseierne. Andelseiernes bruk av boenhet reguleres nå gjennom burettslagslova, og ikke gjennom husleiekontrakt. Når du eier en andel innebærer det at du har bruksrett til…
Les mer

Eiendomsrett

Kjøpekontrakt

Kjøpekontrakt bolig

Ved akseptert bud er det inngått bindende avtale om salg og kjøp av eiendom. Det anbefales at man oppretter skriftlig kjøpekontrakt mellom selger og kjøper som regulerer en del forhold av betydning for partene, og som ivaretar begge parters interesser….
Les mer

Eiendomsrett

Selge bolig privat

De fleste boligeiere gjennomfører salg av bolig kun noen få ganger i løpet av et liv. For mange er dette ukjent terreng, og boligeiere støtter seg til fagpersoner innenfor bransjen. Det kan imidlertid være mye penger å spare ved å…
Les mer

Eiendomsrett

Dekning av advokatutgifter

Visste du at du kan få dekket advokatutgifter gjennom skadeforsikringen din? Dersom du har behov for advokatbistand i forbindelse med en tvist knyttet til en forsikret eiendel, kan du aktivisere rettshjelpsdekningen som ligger i eiendelens skadeforsikringen, for eksempel i din hus-…
Les mer

Eiendomsrett