Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Author Archive: codexblogg

Mann som skriver på et dokument

Yrkesskade melding

Hvis du blir utsatt for en yrkesskade, er det viktig at du sørger for at både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap får melding om yrkesskaden innen de fastsatte frister. Dette har avgjørende betydning for din rett til ytelser fra NAV og…
Les mer

Personskade

Mann som leser dokumenter

Arv og forsikring

Hvis skadelidte som har et erstatningskrav mot et forsikringsselskap dør mens erstatningssaken pågår, blir det ofte spørsmål om noen arver erstatningskravet. Hvis man for eksempel har blitt skadet i en bilulykke eller arbeidsulykke, kan man ha krav på personskadeerstatning fra…
Les mer

Familierett

Kvinne som skriver på laptop

Kontakt våre advokater

Ring oss i dag på (+47) 22 93 38 50 eller send oss en mail på advokat@codex.no. Codex Advokat er en landsdekkende og internasjonal leverandør av juridiske tjenester innenfor corporate og privat område.

Codex

Kalkulator og penger

Etteroppgjør

Er man påført personskade ved en yrkesskade vil man ha krav på et erstatningsoppgjør.  Erstatningsoppgjøret finner sted når saken er tilstrekkelig avklart. Utgangspunktet er at et erstatningsoppgjør er endelig og bindende for partene.  Men selv om erstatningsoppgjør er utbetalt og…
Les mer

Personskade

Yrkesskade på sokkelen

Arbeidsulykke på sokkelen

En arbeidsulykke på sokkelen kan ha store konsekvenser – både helsemessig og økonomisk. I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette gjelder også dersom du blir utsatt for en arbeidsulykke på sokkelen. Dette innlegget omhandler…
Les mer

Personskade

Kvinne som ser på to biler som har kollidert

Påkjørsel bakfra

Hvis du blir påkjørt bakfra kan dette føre til skade på deg selv. Hva kan du ha krav på av erstatning? Hvordan skal du gå frem for å ivareta ditt erstatningskrav? Vi gir deg en kortfattet og enkel gjennomgang! Vanlige…
Les mer

Personskade

bilde av oljeplatform

Yrkesskade i Nordsjøen

Arbeidet på plattformer, flytende som faste, ulike typer skip og helikoptertransport kan med rette oppfattes som trygt. Men regelmessig inntreffer ulykker også i Nordsjøen, og det viser seg dessverre at skadepotensialet er stort. Med jevne mellomrom står det i avisen…
Les mer

Personskade

Buss

Bussulykke – Erstatning

Blir man påført en personskade ved en bussulykke så kan man oppleve at livet blir endret. Personskaden kan medføre lengre sykehusopphold, rehabilitering og tapt ervervsevne. Da er det godt å vite at alle busser i Norge er lovpålagt å ha…
Les mer

Personskade

Bil og varaseltrekant

Bilansvarsloven

Bilansvarsloven inneholder erstatningsregler for personskade og tingsskade som er påført av motorvogner, samt regler om forsikring mot slik skade. Bilansvarsloven er delt i 5 kapitler. Kapittel 1 regulerer hva loven gjelder og ikke gjelder. Kapittel 2 inneholder erstatningsregler om hva…
Les mer

Personskade