Author Archive: codexblogg

Gutt med arm i gips

Skadeerstatning

Har du blitt utsatt for en personskade, og er usikker på hvordan du skal gå frem for å få skadeerstatning? Hvem skal du kontakte, og hvor mye skadeerstatning kan du ha krav på? Skadeerstatning – hvordan gå frem? Dersom du…
Read more

Personskade

Ødelagt bil og varselstrekant

BAL § 5

Har du vært utsatt for en ulykke i forbindelse med bruk av motorkjøretøy, men er usikker på om skaden omfattes av bilansvaret? Det kan i noen tilfeller være vanskelig å vite hvorvidt man er dekket under bilansvaret eller ikke. Utgangspunktet…
Read more

Personskade

Loss of License sjøfolk

I noen yrker kreves det gyldig helseattest eller helseerklæring for å kunne være i arbeid. Dette gjelder blant annet sjøfolk og piloter. Helseattesten skal sørge for at vedkommende er helsemessig skikket til arbeidet og til å ivareta sikkerheten hvis det…
Read more

Personskade

Mann som noterer med dokumenter på pulten

Yrkesskade advokat Oslo

I alle typer av arbeidsforhold er arbeidstakere utsatt for risiko – i større eller mindre grad. En yrkesskadeulykke vil si at noe plutselig og uventet inntrer. Plager som oppstår etter langvarige belastninger kan derfor ikke anses som en yrkesskadeulykke. En…
Read more

Personskade

Lege som peker på en modell av en ryggrad

Loss of license Nordsjøen

Loss of license forsikring / lisensforsikring Loss of license forsikring, eller lisensforsikring som det heter på norsk, er en forsikring knyttet til forskjellige yrker hvor det kreves helseattest for å ha anledning til å utøve det aktuelle yrket. Typiske yrker…
Read more

Personskade

Mann som skriver på et dokument

Yrkesskade melding

Hvis du blir utsatt for en yrkesskade, er det viktig at du sørger for at både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap får melding om yrkesskaden innen de fastsatte frister. Dette har avgjørende betydning for din rett til ytelser fra NAV og…
Read more

Personskade