Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Author Archive: codexblogg

fronten på en bil etter en kollisjon

Ukjent/uforsikret motorvogn

I Norge er det bilansvarsloven som regulerer erstatningsansvar etter en trafikkulykke. Erstatningskrav rettes til det forsikringsselskapet hvor den ansvarlige bilen hadde ansvarsforsikring, men hva skjer dersom man blir påkjørt av en motorvogn som ikke har tegnet lovpålagt ansvarsforsikring og man…
Les mer

Personskade

streik mot endringer i arbeidsmiljøloven

Pasientskadeloven

Skjer det en feilbehandling på et sykehus, eller har en pasient blitt påført en skade som er særlig stor og uventet under behandling, kan pasientskadeloven gi rett til erstatning. Svikt i helsehjelp Pasientskadeloven gir deg som pasient rett til erstatning…
Les mer

Personskade

Penger og kalkulator

Personskadeerstatning

Blir man utsatt for en personskade kan man oppleve at livet blir endret. De fysiske og psykiske skadefølgene kan bli store og medføre sykehusopphold, langvarig behandling og tap av arbeidsinntekt. Det kan være vanskelig å håndtere sin sak om personskadeerstatning…
Les mer

Personskade

Bunke med dokumenter

Yrkesskadeforsikringsforeningen

Dersom du er blitt påført en yrkessykdom eller vært utsatt for en yrkesskade, og din arbeidsgiver ikke har lovpålagt yrkesskadeforsikring, kan du søke hjelp hos Yrkesskadeforsikringsforeningen, også kalt YFF. Alle forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring i Norge plikter å være medlem av…
Les mer

Personskade

Mann som balanserer flytteesker

Begrep – Tuen som velter lasset

Begrepet «tuen som velter lasset» anvendes ofte ved vurdering av vilkåret om årsakssammenheng mellom en ulykke og personskade. Vilkåret om årsakssammenheng er et av tre hovedvilkår som må være oppfylt for å kreve personskadeerstatning. Det første vilkåret er ansvarsgrunnlag, og…
Les mer

Personskade

Arbeidere på en byggeplass

Rettigheter ved yrkesskade

Med yrkesskade menes en personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet (skadelidte) er yrkesskadedekket. Med arbeidsulykke menes en plutselig eller uventet ytre hendelse som har skjedd i arbeid. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset…
Les mer

Personskade

Arbeidere på en byggeplass

Vanligste yrkesskade

Statens arbeidsmiljøinstitutt opplyser at det skjer rundt 100.000 arbeidsulykker i Norge hvert år. Noen arbeidsulykker er alvorlige og medfører omfattende personskader. Andre er mindre alvorlige og medfører kun mindre personskader. Statistisk sentralbyrå fører statistikk over hvor mange arbeidsulykker som hvert…
Les mer

Personskade