Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Ukjent/uforsikret motorvogn

fronten på en bil etter en kollisjon
Del oss

I Norge er det bilansvarsloven som regulerer erstatningsansvar etter en trafikkulykke. Erstatningskrav rettes til det forsikringsselskapet hvor den ansvarlige bilen hadde ansvarsforsikring, men hva skjer dersom man blir påkjørt av en motorvogn som ikke har tegnet lovpålagt ansvarsforsikring og man blir skadet?

Krav om bilansvarsforsikring

Det er i utgangspunktet eieren av bilen som har ansvar for å tegne lovpålagt ansvarsforsikring på bilen. Motorvogner som mangler ansvarsforsikring blir avskiltet dersom det ved f.eks. politikontroll blir oppdaget at kjøretøyet ikke har den lovpålagte ansvarsforsikringen.

Dessverre er det mange i Norge som kjører uten lovpålagt ansvarsforsikring. I følge tall fra Finans Norge blir det hvert år meldt om over 500 skader gjort av kjøretøy uten lovpålagt ansvarsforsikring.

En fører som vet at bilen man bruker ikke er forsikret, får heller ingen erstatning dersom en blir påført en personskade. I tillegg kan man i verste fall ende opp med en enorm gjeld fra et regresskrav om man er ansvarlig for ulykken.

Uforsikret motorvogn

Blir man påkjørt og skadet av en ukjent/uforsikret motorvogn er det Trafikkforsikringsforeningen (TFF), som behandler erstatningssaken og utbetaler erstatning. TFF krever  konsekvent tilbakebetalt erstatningen fra den ansvarlige fører, hvis det dreier seg om en uforsikret motorvogn.

Særlig om ukjent motorvogn:

Trafikkforsikringsforeningen er også ansvarlig for å gjøre opp erstatningssaker der skaden er gjort av en ukjent motorvogn. Typisk er der føreren av det ansvarlige kjøretøyet har stukket av fra ulykken uten å gi seg til kjenne, eller at kjøretøyet er av utenlandsk opprinnelse uten kjent tilknytning til noen erstatningsordning. TFF vil gjøre opp skadesaken ovenfor den skadelidte på vanlig måte, og fordele utgiftene til erstatning på de forsikringsselskapene som er medlem av ordningen.

Les mer om hvilke erstatningsposter du kan få erstattet ved en trafikkskade.

Bruk av advokat

Er man blitt påført en personskade etter påkjørsel av en uforsikret motorvogn plikter Trafikkforsikringsforeningen å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatutgifter ved trafikkskade.

Ta kontakt med oss i Codex Advokat i dag for en uforpliktende samtale.