Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Yrkesskadeforsikringsforeningen

Bunke med dokumenter
Del oss

Dersom du er blitt påført en yrkessykdom eller vært utsatt for en yrkesskade, og din arbeidsgiver ikke har lovpålagt yrkesskadeforsikring, kan du søke hjelp hos Yrkesskadeforsikringsforeningen, også kalt YFF.

Alle forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring i Norge plikter å være medlem av Yrkesskadeforsikringsforeningen. Her kan du se medlemmene: YFFs medlemsselskaper. Yrkesskadeforsikringsforeningen har som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere, samt å vurdere hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig i de tilfeller der det er uklart hvilket forsikringsselskap som har forsikringsdekningen på konstateringstidspunktet.

For yrkesskade er det sjelden problematisk å fastsette konstateringstidspunktet, men det kan være tilfelle ved konstatering av sykdom. Konstateringstidspunktet ved yrkessykdom er tidspunktet for første legebesøk i forbindelse med sykdommen. Dersom konstateringstidspunktet for en yrkessykdom er uklart, kan det oppstå uenighet om hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig for å behandle saken, og eventuelt foreta erstatningsutbetaling. Saken kan stanse opp mens man som skadelidt blir henvist mellom selskapene. Det er derfor nyttig å vite at det foreligger en avtale mellom selskapene om regulering av yrkesskade og yrkessykdommer, såkalt kasteballavtalen.

Avtalen innebærer at man som skadelidt kan kreve at skadebehandlingen overføres til Yrkesskadeforsikringsforeningen, som skal stå for saksbehandlingen, eller eventuelt avklare det ansvarsbetingede konstateringstidspunktet. Avtalen mellom selskapene ble inngått 1. februar 2001, og gjelder for skader meldt etter dette tidspunktet.

For skadelidte er det i prinsippet uten betydning hvilket selskap som er ansvarlig, men for å unngå at saksbehandlingen tar unødvendig lang tid, er det greit å være klar over Yrkesskadeforsikringsforeningens sentrale rolle.

Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade. Se vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade. Ta gjerne kontakt med en av våre dyktige advokater for en uforpliktende samtale.