Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Skadeerstatning

Gutt med arm i gips
Del oss

Har du blitt utsatt for en personskade, og er usikker på hvordan du skal gå frem for å få skadeerstatning? Hvem skal du kontakte, og hvor mye skadeerstatning kan du ha krav på?

Skadeerstatning – hvordan gå frem?

Dersom du har blitt skadet er det viktig at du melder fra om personskaden til det ansvarlige forsikringsselskapet. Etter en trafikkskade må du melde fra til forsikringsselskapet til bilen som er ansvarlig for ulykken, og etter en arbeidsulykke er det forsikringsselskapet til arbeidsgiver som må få melding.

Du kan også ha krav på skadeerstatning dersom du er utsatt for en pasientskade eller for eksempel har skadet deg på fritiden. Dersom du er i tvil om du har krav på skadeerstatning, og hvor du eventuelt kan rette et krav, kan du ta kontakt med oss i Codex advokat.

Du bør raskt etter ulykken oppsøke lege, slik at du kan få god medisinsk bistand og få skaden din dokumentert.

Etter at forsikringsselskapet får melding om skaden din, vil de opprette sak og vurdere om du har krav på skadeerstatning. Det er en forutsetning for utbetaling at det er en årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, samt mellom skaden og det økonomiske tapet. Les mer om hvordan forsikringsselskapene vurderer personskadesaker i vår artikkel om emnet.

Hvor mye skadeerstatning du kan ha krav på, varierer ut i fra hvor stor skaden din er og hvor stor innvirkning den har på arbeidsevnen.

Oppsummert er det viktig at du kort tid etter ulykken:

  • Oppsøker lege og får dokumentert personskaden
  • Melder fra om personskaden til forsikringsselskapet og eventuelt NAV

Personskader medfører ofte store omveltninger i livet, og kan også påføre deg et stort økonomisk tap. Det kan derfor være viktig å få bistand fra advokat, slik at skadeerstatningen blir korrekt. Vi i Codex advokat har lang erfaring med å bistå skadelidte etter personskader, og vil gi deg god hjelp i saken din.