Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Hvordan søke yrkesskadeerstatning

Mann med verneutstyr og refleksvest
Del oss

Hvis du blir utsatt for en yrkesskade kan du ha krav på erstatning både fra NAV og fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. For å kunne få erstatning, må du aller først søke om det. Det er derfor viktig at du vet hvordan du søker om yrkesskadeerstatning.

Hvordan søke yrkesskadeerstatning fra NAV

Dersom du blir utsatt for en yrkesskade, plikter din arbeidsgiver å melde dette til NAV på et eget skademeldingsskjema. Her må arbeidsgiver oppgi hva som har skjedd, hvor alvorlig ulykken anses å være og hva slags skade du har fått. Skademeldingsskjema fylles normalt ut av nærmeste leder eller av personalansvarlig sammen med den som er skadet.

Mange arbeidsgivere har en god rutine med å melde skadesaker til NAV, men ikke alle har den samme rutinen. Det er derfor viktig at du undersøker at yrkesskaden er blitt meldt til NAV. Du kan også levere skademeldingsskjemaet selv, men arbeidsgiver må signere på skjemaet.

Det er viktig at skademeldingsskjemaet sendes til NAV så snart som mulig etter at yrkesskaden har skjedd. Fristen for å søke om yrkesskadeerstatning fra NAV er i utgangspunktet et år fra ulykken skjedde. Går det mer enn et år før NAV mottar skademeldingsskjema, stilles det strengere krav til å få godkjent ulykken som en yrkesskade. I verste fall kan det medføre at du går glipp av ytelser fra NAV.

Blir ulykken godkjent som yrkesskade, vil du motta et «vedtak om yrkesskade» fra NAV. Dette vedtaket gir deg særlige rettigheter i folketrygden, blant annet bedre beregningsregler for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. I tillegg har du som hovedregel krav på dekning av nødvendige helsetjenester, inkludert egenandeler. Du kan også søke om menerstatning fra NAV hvis skaden er varig og betydelig.

Hvordan søke yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap

Utgangspunktet er at arbeidstaker selv søker om yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Alle norske arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Arbeidsgiver plikter også å gi opplysninger om hvilket forsikringsselskap som har yrkesskadeforsikring for dem.

Du søker om yrkesskadeerstatning ved å levere en skademelding til rette forsikringsselskap. Skademeldingsskjemaet finner du som regel på hjemmesiden til forsikringsselskapet. I skademeldingsskjemaet beskriver du hendelsesforløpet så grundig og korrekt som mulig.

Det gjelder ingen tilsvarende meldefrist overfor forsikringsselskapet som det gjør overfor NAV. Arbeidstakerens krav mot forsikringsselskapet foreldes imidlertid tre år etter utløpet av det kalenderår arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet. Bestemmelsene rundt dette er kompliserte. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av våre erfarne personskadeadvokater for å forsikre deg om at dette blir gjort riktig.

Her kan du lese mer om gangen i en yrkesskadesak.

Bruk advokat ved yrkesskade

Erstatningskrav som følge av yrkesskade innebærer kompliserte vurderinger. Vi i Codex Advokat er spesialister på erstatning ved yrkesskade. Det er greit å vite at forsikringsselskapet som hovedregel dekker rimelige og nødvendige advokatkostnader ved yrkesskade.

Kontakt oss i dag for en gratis og uforpliktende samtale om din yrkesskade.