Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Loss of License beløp

Penger og kalkulator
Del oss

Skal du søke om å få utbetaling under loss of license forsikringen, og er usikker på om du har krav på erstatning, og eventuelt hvilket beløp? Ring oss gjerne på tlf. 22 93 38 50 for en uforpliktende samtale rundt din loss of license sak.

Hvilket beløp har du krav på i erstatning under loss of license

For mange vil tap av helseattest kunne føre til betydelig inntektstap. Loss of license forsikring, eller lisensforsikring, er en forsikring som er knyttet til yrker som krever helseattest, og tegnes for å motvirke de økonomiske konsekvensene det er å miste sin helseattest.

Dersom dine helseplager medfører tap av lisens kan forsikringen komme til anvendelse. Fra hvilket tidspunkt du har krav på utbetaling, og hvilket beløp du har krav på under loss of license forsikringen reguleres av forsikringsvilkårene.

Har du mistet helseattesten bør du derfor undersøke forsikringvilkårene nøye for å vite hva forsikringssummen er på, altså beløpet som kommer til utbetaling. Beløpet som kommer til utbetaling varierer, og kan utgjøre store summer. Vanligvis er forsikringssummen i en loss og license forsikring et visst antall av folketrygdens grunnbeløp.

Les mer om hva Loss of license forsikring er.

Få bistand fra en advokat

Dersom du skal kreve utbetaling under loss of license forsikring bør du kontakte en advokat som er spesialist på området, og få en gjennomgang av saken din. Vi jobber spesialisert på området, og bistår klienter over hele landet. Forsikringsvilkårene kan ofte være for omfattende og kompliserte til at forsikrede klarer å håndtere dette selv.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om din loss of license sak. Du kan lese mer om oss på personskadeadvokater.no. I mange tilfeller kan utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet, på lik linje med alle andre utgifter, og vi kan bistå deg med å undersøke dette nærmere.