Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Påkjørsel bakfra

Kvinne som ser på to biler som har kollidert
Del oss

Hvis du blir påkjørt bakfra kan dette føre til skade på deg selv. Hva kan du ha krav på av erstatning? Hvordan skal du gå frem for å ivareta ditt erstatningskrav? Vi gir deg en kortfattet og enkel gjennomgang!

Vanlige skader ved påkjørsel bakfra

Den vanligste personskaden ved påkjørsel bakfra kommer som følge av nakkesleng – også kalt whiplash. Nakkesleng er en mekanisme som kan medføre bløtdelsskade. Den oppstår når hodet først slenges bakover for deretter å bli slengt fremover. Bløtdelsskader er dessverre vanskelige å konstantere fordi de ikke kan dokumenteres ved røntgen eller MR. Bløtdelsskader kan føre til store plager som i verste fall er livsvarige.

Ansvar

Alle motorvogner i Norge plikter å tegne en lovpålagt ansvarsforsikring. Det er trafikkforsikringsselskapet som skal erstatte dine økonomiske og ikke-økonomiske tap dersom du blir skadet i en trafikkulykke. Dersom kjøretøyet ikke har tegnet en slik forsikring er det Trafikkforsikringsforeningen (TFF) som behandler kravet og utbetaler erstatning.

Årsakssammenheng

For å ha krav på erstatning må fire vilkår være oppfylt:

  • Skadelidte må ha vært utsatt for en hendelse/kollisjon som har utløst krefter tilstrekkelig til å kunne påføre en skade (Skadeevne).
  • Symptomer på bløtdelsskade, som f.eks. smerter, hodepine og kvalme, må ha oppstått innen 72 timer (Akuttsymptomer).
  • Plagene må ha vedvart, uten for lange symptomfrie intervaller, fra hendelsen/kollisjonen og fremover i tid. (Brosymptomer).
  • Plagene må ikke skyldes skade/sykdom som allerede forelå på ulykkestidspunktet (inngangsinvaliditet) eller andre årsaker. Plagene må dessuten være forenelige med et forventet symptombilde (Årsakssammenheng).

Vilkårene er kumulative. Det vil si at alle de fire vilkårene må være oppfylt for at det skal foreligge årsakssammenheng mellom nakkeplagene og trafikkulykken.

I saker hvor skadelidte har fått nakkesleng er det ofte vilkåret om årsakssammenheng som byr på problemer. Du kan lese mer om årsakssammenheng og årsakssammenheng ved nakkeskade etter trafikkulykke her.

Erstatningspostene

Både det økonomiske og det ikke-økonomiske tapet du blir påført skal erstattes. Det økonomiske tapet ditt kan bestå av blant annet påførte og fremtidige utgifter og av påført og fremtidig inntektstap. Det ikke-økonomiske tapet er menerstatning for tapt livsutfoldelse og/eller oppreisning for tort og svie. Du kan lese om erstatningspostene ved trafikkskade her.

Bistand fra advokat

For å få saken din riktig behandlet kan det være lurt å la seg bistå av en advokat. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under behandlingstiden.

Les mer om advokatbistand på vår hjemmeside, www.personskadeadvokater.no, eller kontakt oss her.

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende samtale!