Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Erstatning i forbindelse med trafikkulykke

Ødelagt bil og varselstrekant
Del oss

Hvis du har vært utsatt for en trafikkulykke og påført en personskade kan du ha krav på personskadeerstatning. Det inntreffer dessverre alvorlige trafikkulykker fra tid til annen, som kan få store konsekvenser for de involverte. Erstatning og trafikkulykke står derfor ofte sammen. Det er svært viktig å kjenne sine erstatningsrettigheter ved personskade etter trafikkulykke. Vi har spesialiserte personskadeadvokater som kan bistå deg i din personskadesak. Det ansvarlige forsikringsselskapet skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Trafikkulykke – erstatning?

Saker om trafikkulykke-erstatning for personskade må behandles riktig for å oppnå riktig erstatning. Det er mange viktige ting å tenke på, og kompliserte regler å forholde seg til. Først og fremst er det viktig å melde fra om trafikkulykken og personskaden til alle aktuelle forsikringsselskap og offentlige instanser. I noen saker kan det også være helt avgjørende om du har oppsøkt lege umiddelbart etter trafikkulykken eller ikke. Det anbefales derfor alltid å oppsøke lege med en gang, og senest innen noen dager. Ved nakkeslengskade/whiplashskade er det aller viktigst å gå til lege så raskt som mulig å få dokumentert helseplagene.

Hvis du er påført en personskade som følge av en bilulykke skal kravet om trafikkulykke-erstatning sendes til det ansvarlige forsikringsselskapet. Ved kollisjon kan det være motpartens bilansvarsselskap, men ved utforkjøring er det eget bilansvarsselskap.

Erstatning – trafikkulykke: Erstatningspostene

I personskadesaker har skadelidte krav på full erstatning. Dette innebærer først og fremst erstatning for økonomisk tap, men også menerstatning for ikke-økonomisk tap. Personskadeerstatning for økonomisk tap kan deles opp i ulike erstatningsposter som inntektstap, utgifter, pensjonstap osv. I vår artikkel kan du lese mer om erstatningspostene ved trafikkskade.

Erstatning – trafikkulykke: Bistand fra advokat

Saker om personskadeerstatning etter trafikkulykke kan reise kompliserte juridiske og medisinske spørsmål. Det anbefales derfor generelt å søke juridisk bistand hvis du er påført en personskade som følge av en ulykke, pasientskade eller lignende. I mange saker må skaden utredes av medisinske sakkyndige på grunn av kompliserte årsaksforhold. I slike saker kan det være helt avgjørende at undersøkelse og spesialisterklæring utferdiges av en objektiv og dyktig spesialist. Våre personskadeadvokater har lang erfaring med å håndtere personskadesaker, og vil bistå deg med valg av spesialist.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om din personskadesak.