Personskade som følge av bilulykke

mann som sitter ved siden av en vraket bil
Del oss

Dersom du skulle være så uheldig og skade deg etter en bilulykke kan du ha krav på erstatning. Det er viktig å være klar over at rettighetene ikke bare gjelder ved kollisjon mellom to biler, men også ved for eksempel bilkollisjon med et tre eller en elg har du de samme rettigheter som ved øvrige trafikkskader.

Viktig å huske på ved personskade

Dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke og blitt påført en skade er det viktig at du sikrer deg bevis. Ved personskade skal normalt politiet tilkalles umiddelbart etter ulykken. Videre er det viktig at du konsulter lege eller sykehus så fort som mulig etter trafikkulykken. Sørg for å opplyse om alle plager du opplever, og at dette blir nedtegnet i pasientjournalen.

I tiden etter trafikkulykken er det viktig at du regelmessig konsulterer lege eller andre behandlere og opplyser om hvilke plager du har. Dette er først og fremst viktig for å få rett behandling, men også for å sikre bevis for vedvarende plager som følge av trafikkulykken.

Sikring av bevis vil også være viktig i forhold til erstatningskravet. Det er derfor viktig at du tar vare på kvitteringer og lignende som dokumentasjon for merutgifter eller annet økonomisk tap.

Ikke vent for lenge med å melde trafikkskaden inn til forsikringsselskapet.  Det kan løpe ulike frister i saken, herunder meldefrister og foreldelsesfrister. Oversittes en frist kan det medføre at du mister retten til erstatning.

Advokatbistand

Trafikkulykker byr ofte på kompliserte juridiske og medisinske problemstillinger. Dersom du er usikker på hvordan du skal få dokumentert skadesaken din, eller hvordan du skal få beregnet og fremmet et erstatningskrav bør du kontakte advokat. Ved å benytte en spesialisert advokat sikrer du at dine rettigheter blir ivaretatt på ett hvert trinn i saken. Forsikringsselskapet plikter å dekke dine advokatutgifter på lik linje med andre merutgifter somfølge av skaden.

Codex advokat er en av Norges største aktør innen personskadesaker, og våre personskadeadvokater har lang erfaring med håndtering av forsikringsbransjen.

Du kan lese mer om oss på personskadeadvokater.no