Advokat ved personskade

En mann og en dame i dress
Del oss

Hvis du har havnet i en ulykke og skal kreve erstatning for personskade, kan det være smart å ta kontakt med en advokat som har erfaring fra personskadesaker. Advokat – Personskade er to ord som ofte står sammen nettopp fordi det er anbefalt å få bistand av advokat. Våre personskadeadvokater her i Codex Advokat Oslo arbeider daglig med slike saker, og kan hjelpe deg å få riktig erstatning i din personskadesak.

Hvorfor velge advokat ved personskade?

Våre personskadeadvokater kan bistå deg med å håndtere hele personskadesaken din overfor motparter og i kontakten med instanser som NAV, skatteetaten, politiet osv. I mange personskadesaker er det et ansvarlig forsikringsselskap som er motpart. Mange opplever forsikringsselskapet som vanskelig å ha med å gjøre, og det kan være en fordel å overlate dette til en advokat med den nødvendige erfaringen fra personskadesaker.

Codex Advokat – Personskade

Codex Advokat – Personskade. Vår personskadeavdeling er ledende innenfor personskadeerstatning. Vi bistår blant annet i saker om yrkesskade, trafikkskade, pasientskade, trygderett, tap av forsørger, voldsofferskade og forsikringsrett.

Vi har advokater som spesialiserer seg på personskadeerstatning, og som kan hjelpe deg å oppnå høyest mulig erstatning i din sak. Det er mye å huske på etter en ulykke som kan påvirke utfallet av erstatningssaken. Våre advokater sørger for at saken blir håndtert korrekt, og du kan få nødvendig veiledning underveis. Mange personskadesaker er kompliserte, og det kan ta flere år å behandle og avslutte saken mot det ansvarlige forsikringsselskapet.

Hvis forsikringsselskapet har foreslått å innhente spesialisterklæring for å vurdere skaden, bør du kontakte advokat for å få bistand. En spesialisterklæring kan få avgjørende betydning for ditt krav om erstatning. Dersom spesialisterklæringen konkluderer med at det ikke foreligger årsakssammenheng vil trolig forsikringsselskapet avslå ethvert erstatningskrav. Det er imidlertid stor forskjell på medisinske- og juridiske vurderinger, og det bør undersøkes om erstatningssaken er vurdert korrekt. Det er også viktig at spesialisten innehar riktig kompetanse, og er uavhengig og objektiv i sine vurderinger. Valg av spesialist kan bli avgjørende for krav om erstatning.

Bistand av advokat – Personskade

Personskadesaker kan by på vanskelige medisinske- og juridiske vurderinger, og advokat – personskade, står ofte sammen. Det er derfor anbefalt å få bistand av en advokat med erfaring fra personskadesaker. Våre advokater bistår daglig skadelidte i saker mot blant annet forsikringsselskap. Det ansvarlige forsikringsselskapet skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat, og det er derfor vanlig å kontakte advokat i slike saker.

Ta gjerne kontakt med en av våre personskadeadvokater for en uforpliktende samtale i dag.