Personskadeerstatning, trenger jeg advokat?

Mann som skriver på laptop
Del oss

En personskadeerstatning – advokat kan bistå deg med å oppnå erstatning fra den ansvarlige i din personskadesak. Det kan være vanskelig å kjenne til alle rettighetene sine, overholde frister og behandle hele personskadesaken selv – da kan det være til stor hjelp å ha en personskadeerstatning – advokat på saken. Den ansvarlige, som erstatningen kan kreves fra, skal også dekke rimelige og nødvendige utgifter, herunder advokatutgifter.

Hvorfor bør du få bistand av personskadeerstatning – advokat?

Det er anbefalt å få bistand av advokat med erfaring fra personskadeerstatning når du skal få hjelp i din personskadesak. Personskadesakene kan ofte ta lang tid å behandle, og det dukker opp mange spørsmål underveis i saksbehandlingen. Det vil da være en fordel å ha en advokat med særlig erfaring fra nettopp personskadesaker.

Det er mange viktige valg som skal tas i en personskadesak, og noen valg kan være helt avgjørende for din personskadesak. Et sentralt tema er ofte valg av spesialist når partene er enige om at det må innhentes en spesialisterklæring i personskadesaken. Den medisinske sakkyndige skal som regel vurdere skadens omfang og varighet. Spesialistens konklusjoner er derfor sentrale når det senere skal tas stilling til ditt krav på erstatning.

Les mer om legevalgets betydning for trafikkskadesaken her.

Hvorfor velge personskadeerstatning – advokat hos Codex Advokat?

Codex Advokat har en stor personskadeavdeling hvor advokatene arbeider særskilt med personskadeerstatningssaker. Dette innebærer at vi er vant til å håndtere personskadesaker daglig, og har bred erfaring på dette området. Det store fagmiljøet hos oss bidrar til at du skal få best mulig bistand i din sak. Som nevnt kan valg av spesialist til å skrive spesialisterklæring være et viktig valg for personskadesaken. Vi bistår ofte med valg av spesialist når vi håndterer personskadesaker, og har god kunnskap om dyktige spesialister som kan være aktuelle i din sak. Dersom forsikringsselskapet har foreslått å innhente spesialisterklæring i din sak og du foreløpig ikke er bistått av advokat, anbefaler vi å søke juridisk bistand. Ta gjerne kontakt med en av våre personskadeadvokater.

Vi bistår klienter over hele landet.

Utgifter til bistand fra personskadeerstatning – advokat

I sak om personskadeerstatning bør man ofte ha juridisk bistand. Noen personskadesaker får store økonomiske konsekvenser for de involverte, og det er svært viktig å få til et riktig erstatningsoppgjør. Hvis motparten er et ansvarlig forsikringsselskap skal selskapet også dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. I mange saker kan rettshjelpsdekningen som inngår i innboforsikringer dekke advokatutgifter ved tvist med motparten. Du kan lese mer om muligheter til å få dekning av advokatkostnader i personskadesaker her, og hele vår artikkel om personskadeerstatning – advokat her.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.