Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Departementets svar på ESA-sak om lovligheten av pendlertillegg til utenlandske arbeidstakere

Buss
Del oss

Departementet  svarer ESA at lovligheten av pendlertillegg bør finne sin løsning i tarifforhandlinger, men lover inntil videre ikke at dagens regler vil bli endret.

ESAs henvendelse

Eftas overvåkningsorgan ESA ESA mener at norske krav om at arbeidsgivere må betale reise kost og losji (pendlertillegg) for arbeidere på byggeplasser, i verftsindustrien og renholdsbransjen er ulovlig, da regelverket i praksis fordyrer bruken av utenlandske arbeidstakere i Norge. I oktober 2016 åpnet de derfor en formell sak mot Norge, hvor departementet ble pålagt å svare for seg.

Les vår nyhetssak om dette her: ESA-sak om lovligheten av pendlertillegg til utenlandske arbeidstakere

Departementets svar

I januar 2017 innga departementet sitt svar til ESA, etter først å ha fått utsatt svarfristen.

Der konkluderer departementet med at spørsmålene best kan finne sin løsning i tarifforhandlinger, noe som forutsetter at arbeidslivets parter kommer til enighet.

Basert på sin dialog med arbeidslivets parter gir departementet uttrykk for tro på at partene kan komme til enighet om endringer i ordningen i førstkommende tariffoppgjør, men påpeker at resultatet av årets tarifforhandlinger ikke kan forskutteres.

Departementets svar synes å forutsette at ESAs kritikk rundt lovligheten av dagens ordning kan være berettiget, selv om dette ikke uttrykkelig innrømmes i brevet.

Videre fremdrift

Departementet skriver til ESA at NHO og LO er blitt bedt om å orientere statsråden om status i arbeidet senest 31. mars 2017 og at departementet deretter vil holde ESA orientert og vurdere behovet for mer aktive skritt.

Nå gjenstår det å se hvor langt ESAs tålmodighet kan strekkes og om hvor lenge Departementet kan vente på at partene i arbeidslivet kan bruke å eventuelt å finne en løsning på denne problematikken.

Vi vil fortløpende oppdatere våre hjemmesider rundt sakens videre utvikling. Ta kontakt hvis det er behov for en gjennomgang av muligheter og begrensninger i dagens regler om pendlertillegg, som inntil videre vil gjelde.