Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Melding av yrkesskade

Bunke med dokumenter
Del oss

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke kan det være vanskelig å finne ut av hvilke tiltak du må foreta deg for å oppnå rettmessig erstatning. Det kan også ofte være vanskelig å få oversikt over hvilke rettigheter du har i forhold til NAV og forsikringsselskapet. Vår erfaring med personskadesaker viser at den som har vært utsatt for en yrkesskade har et stort behov for informasjon om sine rettigheter. Ta gjerne kontakt med en av våre spesialiserte advokater på området. Vi gir den en uforpliktende og rask vurdering av din sak.

Hvordan gå frem etter en yrkesskade

En yrkesskadesak følger et tosporet system som henger nøye sammen. Det ene sporet er i forhold til forsikringsselskapet, og det ander er den trygdemessige delen. Pass derfor på at du melder om yrkesskaden både til arbeidsgivers forsikringsselskap og til NAV så tidlig som mulig etter arbeidsulykken. Det kan få konsekvenser for hvorvidt du har krav på erstatning dersom skaden og krav meldes for sent. Som utgangspunkt har NAV en meldefrist på ett år. Det finnes ingen tilsvarende frist for å melde om skaden til forsikringsselskapet, men krav forledes som utgangspunkt etter tre år. Bestemmelsene rundt dette er kompliserte, og dersom du står overfor en slik problemstilling vil vi anbefale deg å ta kontakt med oss slik at vi kan bistå deg med å avklare forholdene nærmere.

Bistand fra advokat så tidlig som mulig

De ulike regelsettene er til dels kompliserte og vanskelig tilgjengelige. Det kan derfor lønne seg å overlate arbeidet med yrkesskadesaken til en erfaren advokat. Codex advokat er en av Norges største aktør innen personskadesaker, og våre personskadeadvokater har lang erfaring med håndtering av forsikringsbransjen, samt NAV.

Forsikringsselskapene skal som utgangspunkt dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat vedyrkesskade. Nærmere informasjon gis i forbindelse med inngåelse av klientavtale.

For mer informasjon om advokatutgifter se: Erstatning for advokatutgifter

Det er viktig å merke seg at begrepet yrkesskade også omfatter godkjente yrkessykdommer.