Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Maskinulykke som yrkesskade

Mann med verneutstyr og refleksvest
Del oss

Maskinulykker som yrkesskade kan være svært alvorlig. Mange arbeider til daglig med store maskiner og tungt utstyr. Hvis man er uoppmerksom et øyeblikk, eller rett og slett uheldig, kan det inntreffe en arbeidsulykke som fører til yrkesskade.

Hva bør du gjøre ved maskinulykke som yrkesskade?

Dersom maskinulykken inntreffer i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden kan du søke erstatning for yrkesskade. Det er viktig at du melder fra om skaden så tidlig som mulig, gjerne til både NAV og arbeidsgiver, samt det ansvarlige yrkesskadeforsikringsselskapet.

Det er også anbefalt å oppsøke lege med en gang, og senest innen noen dager. I så tilfelle kan du raskere komme i gang med riktig behandling, og både arbeidsulykken og yrkesskaden vil bli journalført av medisinsk personell. Dersom det senere skulle bli uenighet med yrkesskadeforsikringsselskapet, kan tidsnære notater om ulykken og helseplagene bli svært viktige bevis.

Hvis forsikringsselskapet er usikre på om det foreligger årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og helseplagene som det kreves erstatning for, kan det bli nødvendig å innhente spesialisterklæring i saken. Vurderingene og konklusjonen fra den sakkyndige, som er spesialist på det aktuelle medisinske feltet, kan bli avgjørende for kravet om yrkesskadeerstatning. Vi har den største personskadeavdelingen i Norge, og våre personskadeadvokater kan bistå med å velge en dyktig spesialist til din sak.

Les mer om gangen i en yrkesskadesak her.

Advokatbistand ved maskinulykke som yrkesskade

Mange maskinulykker som yrkesskade er svært alvorlig, og kan få store økonomiske konsekvenser. Det er anbefalt å få bistand av advokat med erfaring fra personskadesaker. Advokaten vil blant annet bistå med å håndtere saken mot forsikringsselskapet på riktig måte.

Husk at det ansvarlige forsikringsselskapet skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Les mer om dekning av advokatutgifter her.

Du kan lese mer om hvordan forsikringsselskapene håndterer erstatningssaker her.

Ta kontakt med en av våre personskadeadvokater i dag, for en uforpliktende samtale om din sak.