Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

På jobb i julen?

Mann som sitter ved arbeidspult
Del oss

Er du en av de som skal jobbe i julen? Eller på nyttårsaften? Har du rett til fri eller lønnstillegg? I henhold til lovverket har du i utgangspunktet bare rett til tre fridager i forbindelse med julen. Disse er 1. og 2. juledag samt 1. nyttårsdag.

Jul- og nyttårsaften

Arbeidstider i julen praktiseres ulikt. På mange arbeidsplasser får de ansatte fri på både julaften og nyttårsaften uten at de må bruke av feriedagene sine. Noen arbeidsplasser praktiserer også fri for sine ansatte i romjulen selv om dagene egentlig er arbeidsdager. Lovgivningen gir imidlertid ikke rett til arbeidsfri og både julaften og nyttårsaften er arbeidsdager. Dvs. at dersom man ønsker å ta fri, så må man i utgangspunktet benytte seg av feriedager.

Når det særskilt gjelder julaften, så gir imidlertid arbeidsmiljøloven rett til arbeidsfri fra klokken 15.00. Loven har ingen tilsvarende bestemmelse for nyttårsaften, men siden 1. nyttårsdag er en helligdag, så har man rett til arbeidsfri fra kl. 18.00 på nyttårsaften. Denne regelen gjelder alltid når påfølgende dag er en søn- eller helgedag.

Etter ferieloven er det i utgangspunktet arbeidsgiver som bestemmer når de ansatte skal avvikle ferien. Dermed kan arbeidsgiver bestemme at de skal ta ut feriedager på jul- og nyttårsaften.

1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag

Dersom arbeidets art gjør det nødvendig, kan man likevel pålegges å jobbe på 1. og 2. juledag, samt 1. nyttårsdag. Dette er for eksempel aktuelt i pleieyrker, vekterbransjen, hotellbransjen, osv.

Lønn i julen

Du har naturligvis krav på lønn i julen for de dagene du jobber, men du har ikke noe lovmessig krav på tillegg i lønnen. Du kan imidlertid ha rett til tillegg på bakgrunn av avtale med arbeidsgiver eller tariffavtale.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!