Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Kan du bli oppsagt ved virksomhetsoverdragelse?

Silhuett av en person som blir satt rød ring rundt
Del oss

Hvis arbeidsgiver overdrar virksomheten til en annen arbeidsgiver, skal de ansatte som utgangspunkt «følge med på kjøpet». Virksomhetsoverdragelsen til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunnlag for oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver.

Hvilke rettigheter følger med?

Arbeidsmiljøloven bestemmer at både rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet skal overføres til ny arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer i utgangspunktet at den nye arbeidsgiveren blir bundet av de ansattes lønnsvilkår og arbeidsvilkår for øvrig.

Endringsoppsigelse – Kan vilkår likevel endres?

Det kan imidlertid forekomme at de ansatte har med seg rettigheter fra tidligere arbeidsgiver som den nye arbeidsgiveren av en eller annen grunn ikke vil opprettholde. Kan ny arbeidsgiver røre rettighetene?

Uten samtykke fra den enkelte arbeidstakeren, kan den nye arbeidsgiveren i utgangspunktet ikke endre rettigheter som arbeidstakeren har opparbeidet seg (med mindre endringene kan gjøres i kraft av det som kalles arbeidsgivers styringsrett). Dersom det foreligger saklig grunn, kan imidlertid den nye arbeidsgiveren meddele såkalt endringsoppsigelse. En endringsoppsigelse innebærer at man sies opp fra sin nåværende stilling samtidig som man tilbys en ny. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom ansatte har med seg høyere lønn enn den nye arbeidsgiveren på sikt vil tåle økonomisk. Da kan det altså tenkes at arbeidsgiveren har grunnlag for å si opp arbeidsavtalen med høy lønn mot at arbeidstakeren tilbys ny med lavere lønn.

Oppsigelse – Er man egentlig beskyttet mot oppsigelse?

Selv om virksomhetsoverdragelsen i seg selv ikke er grunnlag for oppsigelse, så kan andre omstendigheter som følger av overdragelsen gjøre det nødvendig med oppsigelser. Eksempelvis kan virksomhetsoverdragelsen føre til overtallighet hos den nye arbeidsgiveren, slik at denne må nedbemanne. I en slik prosess kan imidlertid ikke arbeidsgiver gjøre forskjell på de overførte arbeidstakerne og de som allerede var ansatt. Alle ansatte må vurderes basert på bestemte utvelgelseskriterier.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!