Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Kan man si opp ansatte som jobber for andre?

Bilde av mann som forlater kontor
Del oss

Mange arbeidstakere tar seg ekstrajobber ved siden av hovedjobben. For de som jobber i deltidsstilling kan det rett og slett være et økonomisk behov som begrunner en ekstrajobb. Men også fulltidsansatte tar seg bijobber, for eksempel en kveldsjobb eller helgejobb. Slike bierverv kan imidlertid by på problemer i forhold til hovedarbeidsgiver.

Rett til bijobb på fritiden

Alle arbeidstakere har i utgangspunktet rett til å ta seg ekstrajobb på fritiden. Arbeidsgiver kan altså som hovedregel ikke legge seg opp i hva en ansatt gjør på fritiden. Visse begrensninger må de ansatte likevel finne seg i.

Belastning på arbeidstakeren

Hvis ekstrajobben medfører en så står belasting på arbeidstakeren at han ikke klarer å utføre de plikter han har i hovedarbeidsforholdet, så må det kunne kreves at arbeidstakeren frasier seg ekstrajobben. Fortsetter den ansatte med bijobben og derfor fortsatt forsømmer hovedjobben sin, så må bedriften etter omstendighetene kunne meddele oppsigelse.

Andre forhold som ikke lar seg kombinere med jobben

Også andre forhold kan tenkes å utgjøre en begrensning i arbeidstakers rett til å ta bijobb. For eksempel kan det være så nær sammenheng mellom de to jobbene at det oppstår et habilitetsproblem. Slik var saken for noen ligningsfullmektiger ansatt i Trondheim kommune som i tillegg ønsket å utføre private regnskapsoppdrag på sin fritid. Høyesterett sa at de ansatte ikke hadde rett til å utføre private regnskapsoppdrag på si fordi dette ville skape habilitetsproblemer for den kontrollfunksjon de hadde i sine stillinger som ligningsfullmektiger.

Avtalte begrensninger

For øvrig er det ikke helt uvanlig at arbeidsavtalen inneholder bestemmelser om at den ansatte ikke har rett til å arbeide for andre. Dersom en ansatt til tross for slik avtale tar arbeid hos andre, vil dette kunne være et avtalebrudd som kan begrunne oppsigelse.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!