Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Whiplash – erstatning

Kvinne med nakkekrage
Del oss

Har du blitt utsatt for en whiplashskade og er usikker på om du har krav på erstatning? Ved whiplashskader etter trafikkulykke vil det ofte oppstå diskusjoner med forsikringsselskapet rundt årsaken til skaden og omfanget av plagene. Det er derfor viktig at du kjenner til prosessen og hva forsikringsselskapene forventer av deg som skadelidt, og av skadebildet ditt.

Som regel stilles det krav fra forsikringsselskapene om at det blant annet må foreligge smerter og plager innen 72 timer etter ulykken for at trafikkulykken skal kunne ha medført en whiplashskade. Dette innebærer at du bør konsultere lege umiddelbart etter ulykken og sørge for at legen noterer ned alle plager og smerter du kjenner.

En whiplashskade kan gi mange symptomer og plager. Typiske plager etter en slik skade er smerter i nakken med stivhet i musklene, hodepine, svimmelhet, smerter som stråler ut i kjeve, skuldre og armer, synsforstyrrelser og engstelse/depresjon. Dersom du mistenker at du har fått en whiplashskade bør du også sørge for at det tas MR-bilder så tett inntil ulykkestidspunktet som mulig.

Det er vanskelig å påvise whiplashskade ved røntgen eller MR-undersøkelser.   Mange opplever at selskapene er ekstra strenge på hvilke kriterier som må være oppfylt for en som har whiplash.

Erstatningsoppgjør etter whiplashskader kan ofte medføre vanskelige juridiske  og medisinske vurderinger, og  det er derfor viktig at du er kritisk til valget av advokat i din erstatningssak. Våre advokater i Codex Advokat har spesialisert seg på området. Du kan lese mer om oss på personskadeadvokater.no

Les også om øvrige viktige forhold ved whiplashskade her: